logo Helse Midt-Norge

Sykehusene er klare til å behandle flyktninger

Sykehusene i Helse Midt-Norge samarbeider tett om å hjelpe og behandle pasienter og flyktninger som en følge av krigen i Ukraina.

Publisert 18.03.2022
Bakgrunn mønster

​Norge vil ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina, og det er etablert en nasjonal organisering av mottak av pasienter som trenger sykehusbehandling. Pasienter vil planmessig fordeles til landets sykehus. 

- Sykehusene i hele regionen forbereder seg nå på å kunne ta imot pasienter som blir evakuerte fra land i nærheten av Ukraina. Sykehusene i Norge sikrer at de som kommer og trenger behandling, vil få det, sier Henrik Sandbu, fungerende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

De mest relevante utfordringene ved mottak av pasienter fra Ukraina er:

  • tuberkulose-screening 
  • vaksinasjon (bl.a. covid-19)
  • infeksjoner (bl.a. MRSA, covid-19)
  • psykisk helsehjelp
  • få kunnskap om pasientens helsetilstand
  • språk

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å sikre nok kapasitet til tuberkulose-screening og å etablere nasjonal og regional ordning for mottak av medisinsk evakuerte pasienter. Oslo universitetssykehus (OUS) har fått et nasjonalt ansvar med å koordinere og vurdere om Norge kan tilby egnet helsehjelp til flyktninger som blir medisinsk evakuert på anmodning fra EU. St. Olavs hospital er kontaktpunkt mot OUS for å koordinere flyktninger som vil komme til Midt-Norge. St. Olav vil koordinere videre mot Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

-  Flyktningene vil bli godt tatt vare på, samtidig som vi jobber for at befolkningen fremdeles skal få den helsehjelpa de trenger, sier Sandbu.