logo Helse Midt-Norge

Utlyser forprosjektmidler og arrangerer søkerworkshop

Det er nå mulig å søke midler fra Pilot Helse, en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. 19. mai arrangeres søkerworkshop.

Publisert 02.05.2022
Forskere på lab.
Det er Pilot Helse som utlyser forprosjektmidler.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF-ene), Kommunesektorens organisasjon og SIVA.


I forbindelse med utlysningen arrangeres en søkerworkshop der målet er å gi potensielle søkere og samarbeidspartnere de beste forutsetningene for å søke om midler i Pilot Helse-ordningen.

Workshopen arrangeres digitalt den 19. mai kl. 09.00-12.00.

Les mer og meld deg på her (NB! Påmeldingsfrist 17. mai (13. mai for pitching)) 

Målet for prosjektene som får støtte fra Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.

Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal man også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.

Workshopen vil legge til rette for nye samarbeidskonstellasjoner og matchmaking, spesielt med bruker-/pasientorganisasjoner. Et gjennomgående kjennetegn på prosjektene som fikk støtte fra Pilot Helse i 2021 var at de hadde etablert brede konsortier med samarbeid på tvers av flere sektorer og tjenestenivå (offentlig/privat/forskningsorganisasjoner/brukerorganisasjoner).​