logo

Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier 2022

Vi lyser ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er 1. april.

Publisert 25.02.2022
Sist oppdatert 01.03.2022
Foto av doktor
Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis.

Helsetjenesten trenger flere helsearbeidere og med dette trengs gode alternativer for å opprettholde kvalitet og relevans i praksisstudier for flere. Midlene skal bidra til at vi oppnår god sammenheng mellom teoristudier og praksisstudier. Studentene ved helse- og sosialfagutdanningene skal i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnå forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og fremtidens behov i helsetjenesten.

Det kan søkes om inntil kr. 2 million kroner per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2022. Det er et mål at prosjektet, eller deler av prosjektet, kan etableres i varig drift i foretaksgruppen etter prosjektperioden er over. Det presiseres at dette er utdanningsmidler og at midlene primært ikke skal gå til forskning. Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder der innovative samarbeidsprosjekter har til hensikt:

  • å utvikle praksisstudiene, vurdere alternative former for gjennomføring av praksis for å sikre styrket kapasitet og samtidig sikre kvalitet og sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter
  • å særlig vurdere hvordan simulering og ferdighetstrening som læringsaktivitet kan fungere både som et supplement, men også integrert i praksisstudier.
  • å sikre at kvalitet på veiledning av studenter opprettholdes når antall studenter økes
  • å utvikle gode modeller for kombinerte stillinger

Følgende personer kan søke:
  • Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge.
  • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen.
Søknadsfrist er 1. april kl. 15:00.

Workshop

Det vil bli tilbud om worskshop i søknadsskriving for de som planlegger å søke på disse midlene. Det vil foregå den 17. mars kl. 14.00-15.30 på Zoom.

Workshopen arrangeres i regi av MH-fakultetet ved NTNU.