logo

Utviklingsplan ute på høring

Utkastene til utviklingsplan for våre helseforetak er nå ute på offisiell høring med frist for innspill 6. mai 2022.

Publisert 21.03.2022
En gruppe mennesker som står
En utviklingsplan er et viktig strategisk dokument som gir føringer og anbefalinger for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet. 

Har vi de rette tiltakene og personene på plass for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester?

Helseforetakene ønsker god involvering og medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og verneombud, samt andre interessenter.
 
Høringsutkast Helse Nord-Trøndelag 2023-2026Høringsutkast Møre og Romsdal 2023-2026Høringsutkast St. Olavs hospital 2023-2026​
De reviderte utviklingsplanene vil sammen danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.