logo Helse Midt-Norge

Ambulansetjenesten i Midt-Norge passerte 100 000 oppdrag i 2022

I 2022 passerte ambulansetjenesten i Midt-Norge for første gang 100 000 oppdrag. Og snart vil alle ambulanser i St. Olavs-regionen få tilgang til Helseplattformen.

Publisert 19.05.2023
En person som holder en tablett

Det kommer fram i årsrapporten for Ambulansetjenesten i Midt-Norge, prehospitale fellestjenester.

Helse Midt-Norge har tre ambulansekat­egorier: akuttambulanse, intensivambu­lanse og transportambulanse. Tall fra årsrapporten viser at det var totalt 105 859 ambulanseoppdrag i 2022, hvorav 101 747 akuttambulanse og 4112 syketransporter.

Økningen har vært på 7,6 prosent sam­menlignet med året før. Syketransport derimot har 15 prosent nedgang i oppdrags­mengde sammenlignet med 2021.

Helseplattformen for ambulansetjenesten

​Ambulansetjenesten står i en viktig endringsprosess. Under oppdrag har ambulansepersonell – for første gang i Norge, kanskje i verden – tilgang til felles pasientjournal for sykehus og primærhelsetjeneste.


For AMK er det særlig nyttig å se informasjon om behandling som er gitt i alle deler av helsevesenet, som legevakt, hjemmesykepleie eller sykehjem. Dette legger grunnlag for riktigere håndtering, og kan spare tid i oppdrag der innringer ikke kan gi tilstrekkelig informasjon.


Ambulansepersonell har ikke tidligere hatt tilgang til pasientjournaler og har vært avhengig av informasjon fra AMK, pasienten selv eller pårørende. Helseplattformen har en integrasjon med prehospital journal. Systemet er foreløpig ikke satt i drift. Pasientsikkerheten styrkes ved å innhente viktig informasjon fra pasientens journal.​

Dette er det mulig å lese mer om på side 29 i rapporten som er tilgjengelig her​.