logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge signerte avtale med Bufetat

Formålet med avtalen er å legge til rette for et godt og målrettet samarbeid for å sikre gode og helhetlige tjenester til barn, ungdom og familier i regionen.

Publisert 09.11.2023
Et par menn som sitter ved et bord med papirer og penn
Avtalen ble signert av regiondirektør i Bufetat Anders Sunde og adm. dir. Stig Slørdahl. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Onsdag inngikk Helse Midt-Norge RHF ny samarbeidsavtale med Bufetat, region Midt- Norge.

- Barn og unge er en prioritert gruppe både nasjonalt og i regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge. Det betyr at spesialisthelsetjenester til barn og unge skal prioriteres. Særlig sårbare grupper, som barn og unge i barnevernet, skal ha spesiell oppmerksomhet i utviklingsarbeidet i vår region, sier Stig Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF.

Ragnhild Johansen, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, sier tidlig oppdagelse og innsats er den viktigste forebyggende faktoren for å motvirke alvorlige helsemessige og sosiale utfordringer i voksen alder.

Styrker felles innsats

- Spesialisthelsetjenesten skal gi spesialiserte helsetjenester for de som trenger det mest, og bidra med kompetanseoverføring til både barnevern og kommunale helsetjenester. Samarbeidet mellom Bufetat Midt og Helse Midt-Norge RHF legger et viktig grunnlag for at vi skal lykkes med å styrke helhetlig felles innsats i samarbeidet mellom sektorene, sier Johansen.

Avtalen ble signert av regiondirektør i Bufetat Anders Sunde og adm. dir. Stig Slørdahl. Avtalens formål er å legge til rette for et godt og målrettet samarbeid for å sikre gode og helhetlige tjenester til barn, ungdom og familier i regionen. Partene har i dag et nært samarbeid og står blant annet ansvarlig for regionalt samarbeidsutvalg for barn og unge (RSBU).

NOU i oktober 2023

I slutten av oktober i år ble Barnevernsinstitusjonsutvalgets rapport, NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit overlevert til Barne- og familiedepartementet. I rapporten legges det særlig vekt på at at barn skal få være i ro, oppleve normalitet og få tilgangen til nødvendig helsehjelp – som krever en systematisk innsats og et nært samarbeid mellom tjenesten.

Utvalget foreslår også tiltak for at flere barn skal kunne få hjelp i egen kommune, og tiltak for at helse- og justissektoren bedre skal kunne ivareta sitt ansvar for barn med store og sammensatte behov. Rapporten kan leses her.

Her kan du lese avtalen som ble inngått.