logo Helse Midt-Norge

Brukerorganisasjoner: utlysing av midler for 2024

Jobber organisasjonen din for å skape helsefremmende aktivitet? Nå lyser vi ut midler som dere kan søke på innen 1. desember.

Publisert 01.10.2023
Et par barn som sitter i en haug med blader

Tilskuddene utlyses 1.oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF

Retningslinjer for tildeling av midler

Søknadsskjema

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet.

Her finner du søknadsskjemaet

Har du spørsmål om utlysningen kan du sende en epost til postmottak@helse-midt.no

Fikk du støtte til aktiviteter i 2023?

Om du fikk støtte til inneværende år må du rapportere inn hva pengene ble brukt til i samme skjema som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2024 må du rapportere inn for aktiviteten i 2023 på et eget skjema som du finner her.

For 2023 ble det fordelt knapt 10 millioner kroner. I tillegg flikk flere organisasjoner overført ubrukte midler fra tidligere år.

Oversikten over hvilke organisasjoner som fikk midler finner du her (PDF)