logo Helse Midt-Norge

Foreslår endret innføringsplan

Utrulling av Helseplattformen for Helse Nord-Trøndelag HF bør utsettes til høsten 2024 foreslår adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. Styret tar stilling til endret innføringsplan for sykehusene i regionen på sitt møte 16. mai.

Publisert 10.05.2023
Sist oppdatert 19.05.2023
Logo

 - Vi må erkjenne at det er behov for ytterligere tid og ressurser for å sluttføre optimalisering, feilretting og opplæringsaktivitetene vede St. Olavs hospital. Derfor foreslår jeg at styret vedtar en endret innføringsplan. Den innebærer at løsningen tas i bruk i Helse Møre og Romsdal i april 2024 og i Helse Nord-Trøndelag oktober/november 2024, sier Slørdahl.

I sin vurdering påpeker han at det er nødvendig at helseforetakene og Helseplattformen AS setter av tilstrekkelige ressurser for å sikre løsningens kvalitet og ivareta pasientsikkerheten. Og det at er viktig å opprettholde en tett eierdialog med kommunene for å sikre felles forståelse av utfordringene, optimal bruk av ressurser i Helseplattformen AS og videre innføring i helsetjenesten i Midt- Norge. Endret innføringsplan for sykehusene forutsettes å ikke påvirke planlagt utrulling for kommuner.  

 - Helseplattformen er den riktige løsningen for å sikre en sammenhengende helsetjeneste i Midt-Norge, der hver innbygger har én journal for sine møter med helsetjenesten. Samtidig er det ingen tvil om at vi har støtt på større utfordringer enn forventet ved innføringen på St. Olavs hospital. Det er nå viktig at løsningen utvikles så den bidrar til å utløse potensialet for en fremragende helsetjeneste, sier Slørdahl.

I saken ber han styret om fullmakt til å disponere inntil 522 millioner kroner, av samlet risikoavsetning på 600 millioner kroner i Helse Midt-Norge, for å sørge for innføring i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Midlene vil bli bevilget til prosjektet basert på detaljert planlegging av ressursbruk og styres fortløpende basert på reelt forbruk og adskilt fra kommunenes innføringskostnader. Oppmerksomheten vil også være rettet mot kostnader for sykehusforetakene og Hemit - disse kartlegges og vil bli fulgt opp nøye framover.

​Saksframlegget finner du på Helse Midt-Norges styreadministrasjon på web