logo Helse Midt-Norge

Henvisninger til Rehabilitering med arbeid som mål og ny avtale med RVE

Fra 1. januar 2024 blir det endring i rutiner for henvisning til rehabilitering med arbeid som mål til våre private leverandører.

Publisert 05.12.2023
En lege som viser en pasient noe på nettbrettet
Foto: Mostphotos

Dette gjelder altså Betania Malvik, Friskgården og Muritunet.

Henvisning skal nå sendes til RVE (Regional vurderingsenhet) som vil vurdere rett til helsehjelp og så sende(r) videre til aktuelle institusjon på samme måte som annen rehabilitering. 

I tillegg har RVE fått mulighet til å videreformidle henvisninger til tilbud i helseforetak. Dette gjelder i første omgang til tilsvarende tilbud registrert på «velg behandlingssted». Pasienter har fremdeles rett til å velge behandlingssted, slik at pasientens (og fastleges) ønske om behandlingssted alltid vil følges så lenge ønsket institusjon har tilbudet det søkes om, og mulighet til å gi tilbud innen fristen.