logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt september 2023:

Bruk av HelsaMi i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser

Se video av månedens prosjekt september 2023, et prosjekt fra Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Helse Nord-Trøndelag HF.

Publisert 13.10.2023
To kvinner som står i en hage

- Pasienter med spiseforstyrrelser kjenner ofte på ambivalens både til å ta imot behandling, stå i behandling og det å bli frisk. Utskrivingsfasen er kritisk og tilbakefallsraten er høy. Vi ønsker å prøve ut en digital oppfølging av pasientene før, under og etter behandling, forteller Anette Skarsbakk, spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKFS), Helse Nord-Trøndelag HF.

Prosjektet er tenkt som et supplement til den behandlingen som allerede tilbys i dag og det er et frivillig tilbud.

Hør mer om prosjektet i videoen.

Deltakerne i prosjektet er:

  • Arnhild Strand Soleng, prosjektleder. Rådgiver i Klinisk støtte (Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag HF
  • Anette Skarsbakk, spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKFS), Helse Nord-Trøndelag HF 
  • Julie Rofstad Aalberg, spesialsykepleier Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

 

Månedens prosjekt september 2023: Bruk av HelsaMi i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser