logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt oktober 2023:

Forekomst og prognose hos pasienter med sepsis

Forekomsten av sepsis i Norge har økt i perioden 2008-2021.

Publisert 03.11.2023
En person som står foran en busk
Overlege Nina Vibeche Skei ved intensiv- og anestestiavdelingen ved Levanger sykehus.

Spesielt blant pasienter som blir innlagt flere ganger har sepsis økt. 

Samtidig har dødeligheten gått ned, noe som tyder på at kvaliteten på behandlingen er blitt bedre.

Se videoen der overlege Nina Vibeche Skei ved intensiv- og anestestiavdelingen ved Levanger sykehus forteller om prosjektet «Forekomst og prognose hos pasienter med sepsis».