logo Helse Midt-Norge

Ny felles praksis for logistikk i alle helseregionene

Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser.

Publisert 26.10.2023
Foto: Illustrasjonsbilde: Nye Oslo universitetssykehus

Større forutsigbarhet

- Vi mener lik praksis vil bidra til en større forutsigbarhet for leverandørene, økt likebehandling og forenkling av anskaffelsesprosessen, avtaleforvaltning og drift, sier Marianne Mengkrogen i Helse Sør-Øst RHF som har ledet arbeidet på vegne av helseregionene

Alle de logistikkansvarlige i helseregionene er nå enige om at dette blir et godt grunnlag i dialog med leverandørene. 

Felles logistikkbetingelser skal gjelde for varer innenfor både medisinske og ikke-medisinske områder, disse er planlagt å gjelde fra 1. februar 2024.

Se forslaget til nye logistikkbetingelser under:

Tilpasning av avtalemaler 
Utsnitt fra Rammeavtale varekjøp
Logistikkbetingelser med vedlegg 


Det er tatt utgangspunkt i Helse Sør-Øst RHF sine logistikkbetingelser fra 2015, og sammen har man utarbeidet en oppdatert, forenklet versjon tilpasset dagens praksis. Sykehusinnkjøp HF har samtidig tilpasset avtalemalene. 

Logistikkbetingelsene vil gjelde i alle vareavtaler, og skal sammen med oppdaterte avtalemaler bidra til mer standardisering. Malene vil fortsatt tilpasses den enkelte anskaffelse og det vil være opp til helseregionene i den enkelte anskaffelse å beslutte eventuelle unntak.