logo Helse Midt-Norge

Oppdatert innføringsplan

Styret for Helse Midt-Norge RHF får seg forelagt en oppdatert innføringsplan for Helseplattformen i sitt møte onsdag 21. juni.

Publisert 15.06.2023
Logo

Sammen med planen legges det fram en detaljert oversikt over status på arbeidet med optimalisering, feilretting og opplæring for sykehusenes løsning.

Det er gjennomført et omfattende arbeid og der det er kommet på plass mange forbedringer i løsningen, men det gjenstår noen restanser. En egen rapport som legges fram angir status og oversikt. Det er lagt opp til at restanser knyttet til Helsetilsynets rapport og saker prioritert særskilt fra St. Olavs, skal ha høyest prioritet. Slik vil man ivareta det som er viktigst for pasientsikkerhet og holde tidsplanen for innføring i alle regionens sykehus.

Beslutningen om å justere innføringsplanen for Helseplattformen i regionens sykehus ble tatt midt i mai. Nå konkretiseres planene for videre utrulling i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. Du finner sakspapirene på vår Styreadministrasjon