logo Helse Midt-Norge

Ny kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har ansatt Eiliv Flakne (61) i stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Flakne arbeider i dag som pressesjef i Enova.

Publisert 03.10.2023
En mann i svart skjorte
Foto: Berre kommunikasjonsbyrå/Enova

- Helse-Midt Norge skal sørge for en god og helhetlig helsetjeneste til befolkningen i landsdelen og er en viktig samfunnsaktør. Jeg ser frem til å bidra til en mest mulig åpen og tydelig kommunikasjon rundt dette samfunnsoppdraget, sier Flakne.

Han har tidligere arbeidet en årrekke i NRK som reporter, vaktsjef og redaksjonssjef. Flakne er utdannet journalist og cand.mag/adjunkt. Han tiltrer som kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF 1. januar 2024.

Helse Midt-Norge har ansvaret for å drive spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Tjenesten omfatter i hovedsak de offentlige sykehusene, psykisk helsevern, rusbehandling og avtaler med private aktører.

- Eiliv Flakne har en bred og sterk kompetanse på områder som er viktig for Helse Midt-Norge RHF. Vi gleder oss til å få han med på teamet fra nyttår av, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.