logo Helse Midt-Norge

Tildeling av regionale forskningsmidler for 2024

Samarbeidsorganet tildeler i overkant av 70 millioner kroner til forskningsprosjekter i regionen.

Helse Midt-Norge
Publisert 02.11.2023
Diagram

Samarbeidsorganet vedtok i møte 1. november 2023 tildelingen av søkbare forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. Prosjektene skal ha oppstart i 2024.

Innen søknadsfristen 1. juni mottok Samarbeidsorganet hele 234 søknader. Med en økonomisk kostnadsramme på i overkant av 70 millioner kroner er det nå vedtatt å gi forskningsmidler til 70 søknader. Vi er glade for at vi har mottatt så mange gode søknader.

Se hvem som har fått tildeling her

Brukermedvirkning er ansett som svært viktig i tildeling av forskningsmidler, og tilbakemeldingen fra brukerrepresentantene i Regionalt brukerutvalg var veldig gode. De kunne fortelle at antallet med god skår i brukermedvirkning er høyere enn noen gang og at den utviklingen vi har sett over tid er svært positiv.

Søknadene er vurdert av vitenskapelige komiteer, og alle søknader som ble sendt til vitenskapelig vurdering vil få tilsendt den skriftlig tilbakemeldingen i løpet av de nærmeste ukene.

På vegne av Helse Midt-Norge takker vi for alle de gode søknadene og gleder oss til å følge utviklingen i prosjektene. Sammen skal vi gjøre forskning for en bedre helsetjeneste.