logo Helse Midt-Norge

Disse får regionale prosjektmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Det var rekordstore søknadstall til høstens regionale utlysninger innen henholdsvis forskning, innovasjon, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Publisert 22.12.2023
En kvinne som ser gjennom et mikroskop

Til tross for en krevende driftssituasjon myldrer det av idéer blant engasjerte og dyktige fagpersoner i helseforetakene i Midt-Norge.

Forskningsmidler fra Samarbeidsorganet ble vedtatt i november, mens tildelinger innen innovasjon og pasientsikkerhet ble vedtatt denne uken.  

Kvalitet og pasientsikkerhet

Innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring tildeles totalt 4,35 mill. kr. til 17 prosjekter fordelt på St. Olavs hospital (5), Helse Nord-Trøndelag (5) og Helse Møre og Romsdal (6). I tillegg gis tildeling til et regionalt prosjekt forankret i samtlige sykehusforetak og Sykehusapotekene HF, for utvikling av regional standard for lukket legemiddelsløyfe. Det kom totalt inn 61 søknader, som er omtrent det dobbelte sammenlignet med 2022. 

Disse får tildeling:

HF 

Prosjektleder 

Prosjekttittel 

Klinikk 

Sum 

HNT 

Grete Sivertsen 

Avklaringsenhet i kirurgisk klinikk - forbedring av arbeidsprosesser og pasientflyt 

Kirurgisk klinikk,  Sykehuset Levanger 

300 000 

HNT 

Hilde Daleng 

Farmasitun 

Klinikk for medisin og rehabilitering 

100 000 

HNT 

Jostein Paul Årøen Lein 

Strukturert MAP-opplæring 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 

350 000 

HNT 

Øystein Berg Winsnes 

Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag 

Klinikk for kvinne, barn og familie 

300 000 

HNT 

Anne Kristine Sjaastad Walldén 

Forebygge drop-out i TSB med bruk av HelsaMi 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 

350 000 

HMR 

Jørn-Åge Longva 

Pasientsentrert Helsetjenesteteam for eldre skrøpelige 

Ålesund sykehus 

300 000 

HMR 

Inger Kristin Reiten 

PVK når du må, seponer når den ikke trengs mer 

Klinikk Ålesund 

235 000 

HMR 

Marita Malene Aarseth 

Klinisk ernæringsfysiolog som del av PSHT 

Klinikk Ålesund 

300 000 

HMR 

Marita Malene Aarseth 

MST i HelsaMi 

Klinikk for rehabilitering og kreftbehandling 

300 000 

HMR 

Marthe Hauge 

Velferdsteknologi som fallforebyggende 

Klinikk for kirurgi 

300 000 

HMR 

Toril Kvisvik 

Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal 

Klinikk for psykisk helse og rus 

65 000 

STO 

Christian Samsonsen 

Behovsstyrt oppfølgning av hodepine 

Nevroklinikken 

350 000 

STO 

Kristian Andreassen 

Strålende innstilling 

Kreftklinikken 

100 000 

STO 

Hege Govasmark 

Implementering av styringsverktøy med utgangspunkt i pasientstemmen 

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

350 000 

STO 

Hilde Brenne 

Smerteskåring på Nyfødt intensivavdelingene i Region Helse Midt - Norge 

Barne- og ungdomsklinikken 

200 000 

STO 

Gunhild Brørs 

Pasientenes opplevelser - en kilde til kunnskap omkring flebitt i sykehus 

Klinikk for hjertemedisin 

150 000 

Reg. 

Caroline Austdal 

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 

Regionalt fagnettverk for legemidler 

300 000