logo Helse Midt-Norge

Vedtok revidert innføringsplan

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok tirsdag revidert innføringsplan for Helseplattformen ved regionens sykehus. Planen forutsetter at sykehusene i Levanger og Namsos tar i bruk løsningen høsten 2024.

Publisert 16.05.2023
Sist oppdatert 19.05.2023
Diagram, boblediagram

- Innføring av Helseplattformen for helsetjenesten i Midt-Norge er et regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Vi er en viktig del av det nasjonale programmet for digital samhandling i norsk helsetjeneste og det en ambisiøs plan vi er i ferd med å realisere, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.


- Det legges nå ned en stor innsats fra ansatte og ledere for at vi skal lykkes. Vi skal ikke undervurdere de utfordringene vi har støtt på og styret erkjenner at innføringen er blitt mer krevende enn forutsatt, derfor trenger vi mer tid for å rette opp feil og være trygge på at pasientsikkerheten ivaretas, sier Mjøen.


Til nå har ti kommuner i Midt-Norge og St. Olavs hospital tatt i bruk Helseplattformen. Endret innføringsplan for sykehusene forutsettes å ikke påvirke planlagt utrulling eller innføringskostnadene for kommuner. Sykehusene i Helse Møre og Romsdal HF skal ta i bruk løsningen før sommeren 2024 og Helse Nord-Trøndelag i oktober/november 2024.

Det ble i februar konkludert med at innføring i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal skal finansieres som et eget prosjekt og det ble da satt av inntil 380 millioner kroner av risikoavsetning for Helseplattformen til videre innføring i de to helseforetakene. Dette er nå økt til 522 millioner kroner, av den samlede risikoavsetningen på 600 millioner kroner i Helse Midt-Norge. Midlene vil bli bevilget til prosjektet basert på detaljert planlegging av ressursbruk framover.

Styret vil få seg forelagt en plan for innføring av Helseplattformen for de gjenværende helseforetakene i sitt neste styremøte i juni. Styret forutsetter at det utarbeides en ny milepælsplan og at styret holdes løpende orientert om hvorvidt arbeidet med feilretting, optimalisering og opplæring går som planlagt slik at forutsetningen for videre innføring er oppfylt. Oppmerksomheten vil også være rettet mot kostnader for sykehusforetakene og Hemit HF, disse kartlegges og vil bli fulgt opp nøye framover.​