logo Helse Midt-Norge

Andregangsutlysning av regionale prosjektmidler for hovedprosjektet Sikre kritisk kompetanse i PH og TSB

Hovedprosjektets overordnede mål er å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i hele regionen.

Publisert 28.02.2024
Noen få personer som holder et stykke papir
Foto: Mostphotos

Dette innebærer å sikre tilgang på riktige fagressurser med riktig kompetanse og til riktig tid, uavhengig av om det er merkantilt personell, sykepleiere, leger, psykologer, spesialister eller annet relevant helsepersonell.

Målet er i tråd med nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, og oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Her har de regionale helseforetakene (RHF) fått i oppdrag å styrke arbeidet med riktig og god bruk av personell og kompetanse, med basis i ivaretakelse av forsvarlighetskravet.

I utlysningen henvises det til forprosjektrapporten, den finner du her.

Søknadsfrist: 15. april 2024, klokken 23.59

Tildelingsfrist: 24. mai 2024

Les utlysningen i sin helhet her