logo Helse Midt-Norge

Nedgang i oppdrag for Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Ambulansetjenesten i Midt-Norge registrerte totalt 99 387 oppdrag i 2023, som utgjør en reduksjon på 4,5 prosent sammenlignet med året før.

Publisert 31.05.2024
En person med hendene i ansiktet og en annen kvinne med hodet i hendene
Foto fra rapporten.

Nedgangen kan potensielt skyldes en satsing hos AMK-sentralene for å redusere unødvendig bruk av ambulanse. 

Det kommer fram i årsrapporten for Ambulansetjenesten i Midt-Norge, prehospitale fellestjenester (PDF)

Helse Møre og Romsdal HF har størst endring i fordeling av akutt hastegrad, med 11,5 prosent økning fra 2022 til 2023. Helse Nord-Trøndelag har hatt størst nedgang i vanlig hastegrad på 17,4 prosent.

«Vi har ingen god forklaring på hvorfor det er reduksjon i akuttoppdrag i AMK ST og AMK NT, men en hypotese for AMK ST kan være økt fokus på bruk av tid til avklaring før hastegrad settes. AMK ST har fortsatt størst andel akutt/rød hastegrad. Det er startet aktivt med rekvirentoppfølging/opplæring. Dette vises spesielt med tanke på antall vanlige oppdrag, men vil også ha positiv innvirkning på hasteoppdrag», heter det i rapporten.

Eldre menn skader seg mest

Årsrapporten viser også at de som skader seg aller mest, er eldre menn:

«Man kunne forvente at antall skader ville avta med økende alder, ettersom hjernen modnes og beslutningsdyktigheten forbedres. Imidlertid indikerer vår virksomhetsdata at menn i aldersgruppen 40 til 70 år står for hele 74,7 prosent av de alvorlige skadene».

Av disse skadene er 48 prosent et resultat av trafikkulykker, 27 prosent er forårsaket av ulike andre skademekanismer, mens skademekanismen er ukjent i 25 prosent av tilfellene.

Les mer i rapporten (PDF)

En person som holder et barn
Faksimile årsrapport.