logo Helse Midt-Norge

Fikk pris for forskning på bruk av legemidler under svangerskap og amming

Overlege Olav Spigset ved St. Olavs hospital får forskningsprisen 2023 for prosjektet «Bruk av legemidler hos gravide og ammende – er det trygt for barnet?».

Publisert 14.03.2024
En mann som holder et trofé og håndhilser på en annen mann
Prisvinner: Overlege Olav Spigset ved St. Olavs hospital fikk overrakt prisen fra Jens Solem i Regionalt brukerutvalg. Foto: St. Olavs hospital HF

Prisen er instituert av styret for Helse Midt-Norge RHF, etter anbefaling fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge har ansvar for å utlyse, velge ut og tildele prisen, som er på 150 000 kr. 

I år vedtok et enstemmig RBU at prisen skulle gå til Olav Spigset, overlege og professor ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, for hans prosjekt «Bruk av legemidler hos gravide og ammende – er det trygt for barnet?».

Mer enn 30 publikasjoner så langt

Prosjektet inkluderer en rekke studier som har undersøkt om legemidler brukt under graviditeten og hos kvinner som ammer, kan påvirke barn og foster på uheldige måter. Ved å sammenholde legemiddelkonsentrasjonene i mors blod og i navlestrengblod samt i mors blod og morsmelk, får man et langt mer presist bilde på hvor stor andel av den legemiddeldosen mor inntar som overføres til barnet, både før og etter fødsel.

Hovedfokus har vært på legemiddelgrupper der lite har vært kjent om slike effekter fra tidligere, til tross for at vi vet at midlene brukes av kvinner som er gravide og som ammer.

Prosjektet har pågått mer enn ti år og har til sammen ført til mer enn 30 publikasjoner.

I sin begrunnelse fremhever RBU at prosjektet er svært viktig for kvinners bruk av legemidler under svangerskap og amming.

Vil ha stor betydning

- Resultatene fra prosjektet vil ha stor betydning og bidra til sikker bruk av legemidler under svangerskap og amming. Er legemidlene trygge å bruke, har det også stor betydning for å slippe bekymring og usikkerhet hos mor, sa Jens Solem i RBU da han delte ut prisen under Regional forskningskoferanse Helse Midt-Norge på Clarion Brattøra torsdag ettermiddag.

- I og med at resultatene fra studiene publiseres i internasjonale tidsskrifter, vil resultatene ikke bare komme pasienter fra Midt-Norge til gode, men i like stor grad andre pasienter. Brukerutvalget vektlegger også at prosjektet på en god måte har ivaretatt brukerrepresentasjon, sa Solem.

Regionalt brukerutvalg er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret i Helse Midt-Norge RHF. Medlemmene oppnevnes fra brukerorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende i Midt-Norge. Brukerutvalget skal bidra til å oppnå helsetjenester av god kvalitet.