logo Helse Midt-Norge

Går av som Helse Midt-Norges øverste leder i august

Stig Arild Slørdahl fratrer etter eget ønske sin stilling som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra 1. august 2024.

Publisert 25.04.2024
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
Stig Slørdahl har vært administrerende direktør for Helse Midt-Norge siden 2015. 1. august fratrer han sin stilling. Foto: Terje Visnes

 - En toppleder bør ikke sitte for lenge og i august har jeg vært leder for Helse Midt-Norge i ni år. Da passer det bra å trappe ned. Både organisasjon og jeg har godt av at det skjer endringer i toppledelsen etter en så lang periode, sier Slørdahl.

For omtrent ett år siden snakket Slørdahl med styreleder Odd Inge Mjøen om at tiden snart var moden for å la noen andre ta over det han karakteriserer som den mest spennende og givende jobben i Midt-Norge.

- Inspirerende og krevende tid

- Tida som administrerende direktør har vært inspirerende og krevende, og jeg har aldri angret på at jeg takket ja til jobben. Vi har utrolig mange høyt kompetente og engasjerte medarbeidere som brenner for at vi skal levere en fremragende helsetjeneste til befolkningen. Jeg har satt veldig stor pris på samarbeidet med politisk ledelse og departement, styret, brukerne, tillitsvalgte og medarbeidere både på RHFet og ute i helseforetakene i tillegg til ledelsen i de andre regionene og kommunene.

Slørdahl har vært øverste leder for helseregionen siden 2015 og har ledet helseregionen gjennom en pandemi og en rekke store endringer. Nytt sykehus på Hjelset (SNR) i Møre og Romsdal, nytt sikkerhetsbygg på Østmarka, nytt økonomi- og logistikksystem, felles lager for regionen og innføring av Helseplattformen er noen av endringene som er gjennomført for å styrke helsetjenesten i Midt-Norge med Slørdahl ved roret.

- Fremragende innsats

- Det er ingen dramatikk i det at jeg melder min avgang nå. Jeg sitter til over sommeren slik at vi kommer godt i gang med rekruttering av ny toppleder, avslutter Slørdahl.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Odd Inge Mjøen, sier Slørdahl har ledet Helse Midt-Norge med stødig hånd.

- Stig har gjort en fremragende innsats for spesialisthelsetjenesten både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har ledet arbeidet med å sikre at regionen har en fremragende helsetjeneste for befolkningen.