logo Helse Midt-Norge

Beslutningsforum 22. januar: Innfører tre nye behandlinger

Til sammen syv nye behandlingsmetoder var oppe til vurdering i Beslutningsforums første møte i 2024. Tre av disse kan nå tas i bruk i norske sykehus.

Publisert 22.01.2024
Et nærbilde av en rekke piller

Beslutningsforum har tidligere innført Evrysdi (risdiplam) for barn mellom 2 måneder og 18 år med spinal muskelatrofi (SMA).  I dagens møte ble det besluttet å gjøre medisinen tilgjengelig også for barn under 2 måneder, med start- og stoppkriterier.

Videre er Difelikefalin  (Kapruvia) besluttet innført til behandling av moderat til alvorlig kløe ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse. Behandlingen har vært oppe i Beslutningsforum tidligere. Med ny pris kan behandlingen tas i bruk fra 1. mars.

Den tredje behandlingen som ble besluttet innført var Olaparib (Lynparza) og abirateron i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne, der kjemoterapi ikke er klinisk indisert. Behandlingen innføres kun til pasienter som har fått påvist BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske).

Innføres ikke

En behandling som ikke vil bli innført i denne omgangen er Pluvicto for behandling av avansert prostatakreft 

  • Her er det ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen. Prisforhandlingene har trukket ut i tid, og leverandøren har fremdeles ikke kunnet tilby en pris i forbindelse med denne saken. Vi ber nå Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlingene med leverandør, sier leder for Beslutningsforum Terje Rootwelt.

Beslutningen om ikke å innføre Pluvicto til denne type behandling er på lik linje med beslutninger tatt i andre land, som Sverige, Skottland og England. I Danmark har ikke behandlingen vært inne til metodevurdering.

Oppdatert mandat

Beslutningsforum har nå også godkjent en ny versjon av mandat, roller og oppgaver for Nye metoder sine referansegrupper.

Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler.  Referansegruppene ble etablert i november 2022 med et foreløpig mandat som skulle detaljeres ytterligere fremover.

Justert mandat ble diskutert i møte med referansegruppene i november 2023.

Oversikt over alle beslutningene