logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt april 2024

Hvordan kan avansert teknologi og kunstig intelligens bidra til at pasienter med hjertesykdom får enda sikrere undersøkelser? Dette er tema for månedens prosjekt i april.

Publisert 25.04.2024
Et par menn i labfrakker
Fra venstre: Bjørnar Grenne (St. Olavs hospital/NTNU) og Andreas Østvik (NTNU/SINTEF).

I mer enn 30 år har ultralyd vært den viktigste metoden for å påvise hjertesykdom. Hver dag gjøres det på verdensbasis mer enn én million ultralydundersøkelser av hjertet. Men undersøkelsen er tidkrevende, ekspertavhengig og ofte ikke nøyaktig nok.

I filmen nedenfor forteller Bjørnar Grenne (St. Olavs hospital/NTNU) og Andreas Østvik (NTNU/SINTEF) om hvordan de gjennom sitt prosjekt oppnår bedre bildeopptak, raskere og mer nøyaktige målinger - og samtidig får tilgang til avansert beslutningsstøtte.

Prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og SINTEF, og har fått regionale innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF og midler fra Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge.

Bjørnar Grenne (St. Olavs hospital/NTNU) og Andreas Østvik (NTNU/SINTEF) forteller om hvordan avansert teknologi og kunstig intelligens kan bidra til at pasienter med hjertesykdom får enda sikrere undersøkelser.