logo Helse Midt-Norge

Alle fagpersoner får tilgang til medisinsk faglitteratur

En ny avtale med NTNU Universitet biblioteket gir alle fagpersoner i helseforetakene tilgang til ny medisinsk og helsefaglig litteratur.

Publisert 06.05.2024
Logo

- Dette er en viktig avtale å få på plass. Nå har alle ansatte fagpersoner tilgang på ny medisinsk og helsefaglig litteratur, noe som er avgjørende for å utøve jobben sin ordentlig. Det er viktig å være oppdatert på «best practice», at en gjør det kunnskapsfronten anbefaler og slutter med tiltak som ikke er kunnskapsbaserte, sier Siv Mørkved, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF. 

Det har i flere år vært uttrykt behov for bedre tilgang til faglitteratur og bibliotektjenester for sykehus som ikke er universitetssykehus. Behovet ble ytterligere forsterket da tilbudet fra Helsebiblioteket ble betydelig redusert i 2022.

Alle HF-ene deltok i utredning

Helse Midt-Norge RHF har samarbeidet tett med NTNU og helseforetakene for å utforske muligheter for eventuell utvidelse av bibliotekavtalen. Fram til nå har denne kun har vært mellom universitetssykehuset St. Olavs hospital HF og NTNU, men ønsket har vært at den også skal omfatte Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Hemit HF og Sykehusapotekene HF.

En avtale som omfatter alle helseforetakene har nå kommet på plass, og endelig avtale ble undertegnet av AD i Helse Midt-Norge RHF og rektor ved NTNU siste uka i april.