logo Helse Midt-Norge

Ny direktør tilsatt ved St. Olavs hospital

Tom Christian Martinsen (54) blir ny administrerende direktør ved St. Olavs hospital, og tiltrer 10. april. Det ble vedtatt i et ekstraordinært styremøte mandag 8. april.

St. Olavs hospital
Publisert 09.04.2024
Sist oppdatert 30.04.2024
En mann som smiler til kameraet
Foto: St. Olavs hospital

Han har stort engasjement for samfunnsoppdraget, og mange års erfaring fra St. Olavs hospital. Nå blir Tom Christian Martinsen øverste leder for universitetssykehuset i Trondheim.

– St. Olavs hospital står hjertet mitt nær. Jeg blir inspirert av nye utfordringer, og sykehuset har de beste forutsetninger for å møte både dagens og de kommende endringer og utfordringer. For meg er det viktig at ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud deler samme virkelighetsoppfatning. Da kan vi fortsette å utvikle St. Olavs hospital, og sammen finne så gode løsninger som mulig, innenfor de rammene vi har til rådighet, sier den nye direktøren. 

Martinsen kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør ved St. Olav, og kjenner sykehuset godt. Han er utdannet lege, er spesialist i indremedisin og fordøyelses- og leversykdommer, og har en medisinsk doktorgrad fra NTNU. Han har jobbet ved St. Olav siden 2002, og har hatt ulike lederstillinger siden 2013. Før han begynte som viseadministrerende direktør, var han klinikksjef ved Medisinsk klinikk på St. Olav. 

– Styret er veldig godt fornøyd med at Tom Christian Martinsen har takket ja til stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital. Sykehuset har vært gjennom en krevende periode, og står foran viktige utviklingsoppgaver innenfor forskning, teknologi, utdanning - og ikke minst når det gjelder faglig utvikling og drift av selve sykehuset. Det er dette som skal bidra til at St. Olavs hospital fortsetter å være i faglig front på pasientbehandling, og som ledende universitetssykehus. Tom Christian har de beste forutsetninger for å lede sykehuset i årene som kommer, sier styreleder ved St. Olav, Ola H. Strand. 

sdf

Martinsen er opptatt av å videreføre planene som er lagt for St. Olav de neste årene, og ønsker å videreutvikle innovasjonskulturen ved sykehuset.

– Jeg motiveres av å jobbe sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere for videreutvikling og forbedring av sykehuset, så vel som hele helsetjenesten. Tankegangen om å se helsetjenesten under ett, er noe jeg virkelig tror på. Her vil samhandlingen med primærhelsetjenesten i Helsefellesskapet få økende betydning fremover. Integrasjonen med NTNU står også sentralt for å møte kommende utfordringer i årene som kommer. 

Tom Christian Martinsen er født og oppvokst i Trondheim, er gift og har tre voksne barn.