logo Helse Midt-Norge

Trude Basso ny direktør for helsefag i Helse Midt-Norge RHF

Trude Basso er tilsatt som ny direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF. Basso kommer fra stillingen som overlege i ortopedisk kirurgi ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Publisert 30.04.2024
En person som står foran en bygning
Foto: Trude Basso

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe for gode og likeverdige helsetjenester for hele befolkningen i Midt-Norge, sier Trude Basso. 

Hun går inn som øverste leder for avdelingen helsefag og får dermed ansvaret for helsetjenester, forskning, utdanning og innovasjon. Helsefagområdet omfatter både somatikk, rus og psykisk helsevern. Pasientsikkerhet, beredskap, pasientforløp, analyser, avtaler med private sykehus og avtalespesialister er eksempler på aktuelle områder som avdelingen har ansvar for. 

Basso har vært ansatt ved St. Olavs hospital siden 2010, er overlege i ortopedisk kirurgi. Hun har vært styreleder i Norsk ortopedisk forening, seksjonsleder i Helseplattformen, førsteamanuensis ved NTNU og redaktør for nettstedet yngreleger.no. Siden valget i høst har Basso vært fast representant fra Arbeiderpartiet i formannskapet i Trondheim. Basso vil fortsette som folkevalgt i Trondheim bystyre.   

-Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg raskt nå, og helsetjenesten må tilpasse seg samfunnet sitt behov. Jeg håper å bidra til at Helse Midt-Norge gjør kloke og nødvendige prioriteringer i årene som kommer.   

Basso tiltrer stillingen som direktør for helsefag 1.august 2024.