logo Helse Midt-Norge

Nye styrer i de fem helseforetakene i regionen

Styret i Helse Midt-Norge har utnevnt nye styrer i de fem helseforetakene i regionen.

Publisert 01.02.2024
En mann som står foran et bord med folk som sitter ved det
Illustrasjonbsbilde: Mostphotos

Styrene skal sitte i to år fremover. I utvelgelsen har styret i Helse Midt-Norge lagt vekt å velge styrer som har den rette kompetansen, kapasiteten og legitimiteten i befolkningen.

- Jeg vil takke de styremedlemmene som nå går av for det arbeidet de har lagt ned i sine styreperioder. Samtidig ønsker jeg de nye velkommen og ser fram til et konstruktivt samarbeid. Vi har krevende oppgaver foran oss, og jeg mener at de nye styrene har den rette kompetansen for å styrke vår felles helsetjeneste, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

Endringene gjelder fra og med 1. februar 2024.

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i styret for St. Olavs hospital:

Ola Henrik Strand              Styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2022)

Anne Borg                          Nestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2020)

Rita Irene Ottervik          Styremedlem (ny)

Øyvind Bakke                    Styremedlem (ny)

Gunn Fredriksen              Styremedlem (ny)

 

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF:

Ingve Theodorsen           Styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Gerd Marit Langøy          Nestleder (gjenvalg, styremedlem si den 2019)

Roger Magne Osen         Styremedlem (ny)

Leon Jarle Aurdal             Styremedlem (ny)

Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud         Styremedlem (ny)

 

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i styret for Helse Nord-Trøndelag HF:

Gerd Janne Kristoffersen Styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2020)

Gunnar Lien                       Nestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2020)

Ellinor Marita Jåma                       Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2022)

Torstein Baade Rø             Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2022)

Ingvill Kvernmo                Styremedlem (ny)

 

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF:

Roar Lervik                         Styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2014)

Monica Rolfsen                Nestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2018)

Olav Spigset                       Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2022)

Kathinka Meirik                Styremedlem (ny)

Gunn Fredriksen              Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2016)

 

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i styret for Hemit HF:

Björn Inge Gustafsson             Styreleder (gjenvalg, styremedlem siden 2022)

Per Olav Skjesol                Nestleder (gjenvalg, styremedlem siden 2023)

Grethe Aasved                 Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2021)

Olav Lødemel                    Styremedlem (ny)

Annamaria Forsmark      Styremedlem (gjenvalg, styremedlem siden 2022)