logo Helse Midt-Norge

John Arne Moen inn i styret i Helse Midt-Norge RHF

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i dag oppnevnt eiervalgte styremedlemmer i de regionale helseforetakene.

Publisert 16.01.2024
En mann med briller
John Arne Moen ble tirsdag en del av styret i Helse Midt-Norge RHF.

For Helse Midt-Norges del betyr det at pressemannen John Arne Moen blir en del av styret. 

Moen har bakgrunn som journalist, vaktsjef og desksjef i Aftenposten og samfunnsredaktør i Nationen. Han har vært både politisk redaktør, sjefredaktør og administrerende direktør i Trønder-Avisa. Han har også vært konsernsjef i TA-gruppen som består av åtte mediehus i Trøndelag, i tillegg til den digitale næringslivsavisa NT24.no.

I 2020 ble Moen utpekt som leder for den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen.

- Positivt tilskudd

- Utnevnelsen bekrefter det engasjementet som helseministeren har for norsk helsevesen, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

- Vi tror John Arne Moen vil bidra positivt med sin kompetanse, og sette styret bedre i stand til å løse nye mål og oppgaver vi får. Som trolig de fleste har fått med seg, går det mange diskusjoner i norsk helsetjeneste for tiden. Det gjelder også Helse Midt-Norge. For meg som styreleder vil det være viktig å ha et mest mulig kompetent styre bak meg når vi skal inn i disse diskusjonene, sier Mjøen.

- Jeg vil takke styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I tillegg til Moen vil styret for Helse Midt-Norge RHF bestå av følgende styremedlemmer:

Odd Inge Mjøen (styreleder) 
Liv Stette (nestleder)
Steinar Kristoffersen
Siri Forsmo 
Arnhild Holstad 
Jarle Holberg 

Valgt av og blant ansatte:
Lindy Jarosch-von Schweder
Tore Brudeseth
Anita Solberg