logo Helse Midt-Norge

Les rapporten om spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar 2023

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har både ønsker om og en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Publisert 16.04.2024
Et gult helikopter på himmelen

Årets utgave av rapporten er den sjette i rekken og gir en oversikt over spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar. Dette arbeidet er en integrert del av den helhetlige virksomhetsstyringen i de regionale helseforetakene og helseforetakene.

Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre, og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

De regionale helseforetakene legger til rette for regional og nasjonal koordinering av arbeidet med samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert et nasjonalt samarbeidsutvalg for samfunnsansvar, som inkluderer representanter fra de fire regionale helseforetakene, et helseforetak, Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, konsernverneombud og konserntillitsvalgt.

Les eller last ned hele rapporten her (PDF)