logo Helse Midt-Norge

Tok i bruk ny helseapp: – Det er som en annen verden

Innbyggerappen HelsaMi har nå mer enn 250.000 brukere. For Hans Jørund Remmen har appen forenklet hverdagen.

Publisert 04.07.2024
Sist oppdatert 05.07.2024
Hans Jørund Remmen sier den viktigste fordelen med HelsaMi er at han nå kan forholde seg til kun én løsning for å ha oversikt og kommunisere med helsetjenesten. Foto: Tone Molnes.

– Første gang jeg var på konsultasjon etter å ha tatt i bruk HelsaMi, ble jeg rett og slett positivt overrasket. Da jeg kom inn i bilen etter timen på sykehuset, lå allerede alt av oppfølging og notater i appen, forteller Remmen.

–  Dette er ting jeg før har fått som brev i posten, gjerne to uker etter legetime. Nå er det som en helt annen verden, fastslår han.

Spent på Helseplattformen

Ålesundingen er med og driver et selskap i IT-bransjen, og han beskriver seg selv som over middels teknologiinteressert. Da Helseplattformen skulle innføres ved sykehusene i Møre og Romsdal i april, fulgte han derfor nøye med. Med kronisk nyresvikt er han i perioder hyppig gjest på sykehuset for behandling og oppfølging. Han var derfor spent på hvordan overgangen til et nytt journalsystem ville bli.

– Jeg hadde time på sykehuset mandagen etter innføringen i Møre og Romsdal i april. Min opplevelse var at de som var på jobb da var positive og fornøyde, og at det ikke ble kaotisk og helsvart slik mange hadde snakket om i forkant, beskriver Remmen.

En person som snakker med en annen mann
Hans Jørund Remmen er ofte på sykehuset i Ålesund for oppfølging. Han mener livet som kronisk syk er forenklet med HelsaMi. Foto: Tone Molnes.

Fra mange til én kanal

I tiden som har gått siden, har han vært på sykehuset flere ganger i måneden. Etter å ha fått et positivt førsteinntrykk av det nye systemet, bestemte han seg også raskt for å teste ut HelsaMi – appen som samler helseopplysningene til innbyggere i Midt-Norge på ett sted. 

– Jeg har vært vant med å følge opp alt av timer, vurderinger, prøver og resultater i ulike kanaler, deriblant Helsenorge, telefon, brev og google, ramser Remmen opp.

– Til sammenligning får jeg nå prøvesvar – som er godkjent av en lege – rett i appen. Den store fordelen er at alt foregår i én og samme kanal, sier han.

En annen fordel Remmen fremhever, er han kan stille spørsmål og få raske svar fra helsepersonell i appen, noe som også hjelper til å forenkle hverdagen som pasient. 

Digital innbyggerportal

HelsaMi er en digital innbyggerportal for helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge, og er et bindeledd mellom befolkningen og det elektroniske pasientjournalsystemet Helseplattformen. Målet er at appen på sikt skal være den løsningen som tilgjengeliggjør alle helseopplysninger på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten for innbyggerne. Slik vil både fastleger, kommunale helsetjenester og sykehusene kunne spare tid – mens innbyggerne finner alt på ett sted.

I starten av juli hadde appen over 250.000 brukere totalt i Midt-Norge. Appen tilbyr en rekke funksjoner inkludert oversikt over timeavtaler, mulighet for videokonsultasjoner, deling av laboratoriesvar, og digitale legemiddelpakningsvedlegg. Foreldre kan få tilgang til barns HelsaMi-konto, og slik få samlet oversikt over familien.

I tillegg jobbes det kontinuerlig med å utvide det digitale tilbudet, og flere oppfølgingsprogrammer for spesifikke pasientgrupper og forløp forventes å bli tilgjengelige i løpet av 2024​​. En skreddersydd løsning for digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter er ett eksempel.

En person som holder en telefon
I HelsaMi holder Hans Jørund Remmen oversikt over timeavtaler, får svar på prøver og kan snakke med behandler når det trengs. Foto: Tone Molnes.

Viktig strategisk tiltak

Det å behandle flere pasienter utenfor sykehuset, er et viktig tiltak som vil bidra til å møte helsesektorens utfordringer med presset økonomi, mangel på helsepersonell og stadig flere eldre pasienter. Samtidig er slike løsninger med på å gjøre hverdagen som både pasient og behandler mer effektiv.

– Jo mer man kan finne på et sted, jo mer sømløst blir det, poengterer Remmen.

Samtidig har han som pasient bitt seg merke i at det kan være lurt å være bevisst på forholdet mellom de to ulike tjenestene Helsenorge og HelsaMi. 

– Selv har jeg valgt å nå bruke bare HelsaMi, sier Remmen. Årsaken er at han la merke til at det kom dobbelt opp med varslinger på enkelte områder.

– Det er det ikke sikkert at alle er bevisst på, så det kan jo svekke brukervennligheten, særlig for pasienter som har mange avtaler og ofte er innom helsetjenesten, påpeker Remmen.

– Et frivillig tillegg

At det er noe overlapp mellom HelsaMi og Helsenorge, har en naturlig forklaring. Helsenorge er den nasjonale offentlige nettsiden for informasjon om og tilgang til enkelte helsetjenester, mens HelsaMi er knyttet direkte til Helseplattformen som system på ulike nivåer i helsetjenesten i Midt-Norge.

– Per i dag er det å bruke HelsaMi et frivillig tillegg til tjenesten som Helsenorge tilbyr. HelsaMi åpner for flere muligheter, blant annet for toveis kommunikasjon, enn man i dag har i Helsenorge alene, forteller Julia Németh, som er leder for innovasjon og myndighetskontakt i HelsaMi.

– Helseplattformen er i dialog med Norsk helsenett, som forvalter Helsenorge, om flere mulige integrasjoner og samkjøring mellom de to tjenestene, men dette er et arbeid som ligger frem i tid, sier Németh.

Om Helseplattformen og HelsaMi

Helseforetakene St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal er sammen med 28 midtnorske kommuner nå påkoblet Helseplattformen. Dette involverer sykehusene i Molde, Ålesund, Kristiansund, Volda, Orkdal og Trondheim.

Over 50 000 helsearbeidere i regionen jobber nå i den samme journalløsningen.

Når 2024 er omme vil 75 prosent av innbyggerne i regionen bo i en kommune som bruker Helseplattformen.

HelsaMi er innbyggerportalen som kobler systemet Helseplattformen til innbyggerne i Midt-Norge, gjennom å tilgjengeliggjøre helseopplysninger i en app.

 

Funksjoner i HelsaMi

I starten av juli i var 251.483 innbyggere registrert som brukere av HelsaMi.

I appen kan man finne følgende funksjoner:

 • Timeavtaler og besøk, hvem, sted og tid og relevant informasjon knyttet til timen
 • Videokonsultasjon
 • Deling av laboratoriesvar
 • Legemidler, med digitalt pakningsvedlegg
 • Vaksiner fra sysvak som er samstemt i Helseplattformen
 • Allergier
 • Søknad om kommunale tjenester
 • Deling av notater dersom behandler har valgt å dele notatet, som standard er notatet ikke delt.
 • Deling av besøkssammendrag etter en poliklinisk time og timer i kommunal helsetjeneste
 • Meldingsutveksling med noen egne helsekontakter og avdelinger der pasienten har eller har hatt en time den siste tiden.
 • Brev
 • Spørreskjema
 • Målinger
 • Data om henvisninger, ikke selve innholdet men status på behandling og når den er mottatt
 • Deling av HelsaMi med pårørende eller andre
 • Personlige opplysninger og mulighet til å legge til egne pårørende
 • Mulighet til å be om innsyn i journalopplysninger som ikke ligger i HelsaMi (innsyn i Journal)