logo Helse Midt-Norge

Regional smittevernplan

Regional plan for smittevern beskriver utfordringer og tiltak til planlegging og gjennomføring innen smittevern.  Handlingsplanen gjelder for alle helseforetak i Helse Midt-Norge og for alle pasientkategorier.

Illustrasjonsbilde Colourbox.com

Handlingsplan for smittevern beskriver oppgaver, tiltak og utfordringer innen smittevern.

Regional handlingsplan for smittevern

Ved smittsom sykdom skal det regionale helseforetaket sørge for at befolkningen er sikret nødvendig og forsvarlig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling.

 

Ved allmennfarlig smittsomme sykdommer hvor det kan være overveiende sannsynlig at den smittede kan komme til å overføre sykdom til andre, og hvor frivillig medvirkning til isolering ikke lar seg gjennomføre, kan det etter § 5.8 i Smittevernloven kunne utføres hastevedtak.​


Regionalt kompetansesenter for smittevern i Midt-Norge ivaretas av St. Olavs hospital i Trondheim.

Regionalt kompetansesenter for smittevern

 

Sist oppdatert 01.03.2023