logo Helse Midt-Norge

Konserntillitsvalgte

Det avholdes regelmessige både formelle og uformelle møter mellom tillitsvalgte, konsernverneombud og ledelsen på konsernnivå i Helse Midt-Norge.

​Møtene organiseres som felles møter mellom konserntillitsvalgte, konsernverneombud og konsernledelsen ved RHF og utgjør Arbeidsutvalget (AU).

Utover dette vil det leggs til rette for både uformelt og formelt samarbeid om regionens aktiviteter og prosjekter etter nærmere avtale mellom partene.

Her er oversikt over de konserntillitsvalgte i Helse Midt-Norge RHF:

Konserntillitsvalgt SAN: Grete Enge Garshol
Telefon: 92 49 06 58
E-post: grete.enge.garshol@helse-midt.no

SAN er en sammenslutning av flere fagforbund. NITO Norges Ingeniør og teknolog organisasjon, DNJ, Den norske Jordmorforening, NFF, Norges Farmaceutiske forening, som organiserer bioingeniører, ingeniører, radiografer, stråleterapeuter, jordmødre og farmasøyter. SAN har ca. 1100 medlemmer i Helse Midt-Norge.

Konserntillitsvalgt Akademikerne: Lindy Jarosch-von Schweder
Telefon: 959 06 018
E-post: lindy.jarosch-von.schweder@stolav.no

Organisasjonen Akademikerne ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 187 000 medlemmer. I helsevesenet er Den norske legeforening den største foreningen, etterfulgt av Norsk psykologforening.

Konserntillitsvalgt LO: Tore Brudeseth
Telefon: 900 62 074
E-post: tore.brudeseth@helse-midt.no

LO organiserer 14 ulike yrkesgrupper i Helse-Midt-Norge, og har ca 3500 medlemmer. LO har medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i Helseregionen, men flest innen renhold, teknisk personell, merkantilt personell og hjelpepleiere.

Konserntillitsvalgt UNIO: Anita Solberg
Mob: 928 01 084
E-post: anita.solberg@helse-midt.no 

Unio er partipolitisk uavhengig og Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyskole og universitetsutdannelse med ca 350 000 medlemmer.

I Helse Midt-Norge er Unio den største hovedorganisasjonen med ca 8300 medlemmer som består av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, lærere, maskinister, prester, diakoner og medlemmer i Akademikerforbundet og Forskerforbundet.

Konserntillitsvalgt YS: Frank Grydeland
Mob: 930 12 090
E-post: frank.grydeland@helse-midt.no

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) organiserer rundt 1500 medlemmer i Helse Midt-Norge. YS har fleste medlemmer innen ambulansetjenesten, merkantilt personell, teknisk personell og andre yrkesgrupper innen foretaket. YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere og består av 19 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. juli 2013.

Konsernverneombud: Bjarte Jensen
Mobil: 911 08 577
E-post: bjarte.jensen@helse-midt.no

Sist oppdatert 22.08.2022