logo Helse Midt-Norge

Fremtidsbilde for miljøledelse

Helse Midt-Norge RHF skal kontinuerlig forbedre sin miljøprestasjon, og være oppdatert i forhold til nye myndighetskrav.

Helse Midt-Norge RHF skal i vår daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling, og kontinuerlig redusere vår påvirkning på det ytre miljø.

Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet og øvrige samsvarsforpliktelser. Vi skal sørge for et bærekraftig helsetilbud i våre helseforetak og fra våre private avtaleparter, og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene på det ytre miljø fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Miljøavvik rapporteres og tiltak blir hurtig iverksatt.

Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til vår miljøpolicy.

Sist oppdatert 30.04.2023