logo

Nøkkeltall

Oversikt over nøkkeltall i ulike områder i Helse Midt-Norge RHF.

Sist oppdatert 15.08.2016