logo Helse Midt-Norge

Nøkkeltall

Oversikt over nøkkeltall i ulike områder i Helse Midt-Norge RHF.

    Sist oppdatert 15.08.2016