logo Helse Midt-Norge

Råd og utvalg

Oversikt over råd og utvalg i Helse -Midt Norge RHF.

  • RHFenes strategigruppe for forskning

    De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et forum for kontakt mellom de regionale helseforetakene, RHF, og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Sist oppdatert 14.01.2016