logo

Råd og utvalg

Oversikt over råd og utvalg i Helse -Midt Norge RHF.

  • Helse Omsorg21-rådet

    Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

  • RHFenes strategigruppe for forskning

    De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et forum for kontakt mellom de regionale helseforetakene, RHF, og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Sist oppdatert 14.01.2016