logo Helse Midt-Norge

2015

Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd.Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

​Dette jobbes det med:

  • Arbeidet med pasientsikkerhet fortsetter.
  • Det jobbes intenst med etablering av pakkeforløp innen kreft. Pakkeforløp innen bryst-, prostata-, lunge- og korektalkreft er først ute, og blir ferdigstilt innen utgangen av året. Det jobbes videre med mange andre krefttyper.
  • Innen psykisk helsevern legges det vekt på ambulante tjenester, pakkeforløp med psykose som første diagnose. Ny regional plan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er under utarbeiding.
  • Satsingen på forskning og innovasjon forsterkes og settes på agendaen gjennom en fornyet forskningsstrategi og Helse Midt-Norges første strategi for innovasjon.
  • Helse Midt-Norge etablerte program for anskaffelse av ny journalløsning. Leverandører, kommuner og mange ansatte i helseforetakene blir involvert i å forberede krav som stilles til løsningen. Navnet på programmet blir Helseplattformen. Det ble gjennomført kunngjøring av behovet for informasjon til anskaffelse, og informasjonsmøter med leverandører. Målet med programmet er at det i løpet av få år investeres i et moderne system for pasientjournal som bygges rundt pasientene. Helseplattformen kan få stor betydning for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten uansett hvilket nivå pasienten er i kontakt med, i regionens helsetjeneste.
  • Det besluttes at arbeidet med Strategi 2030 startes.

Ventetid 2015

Vi oppnår de beste resultatene innen ventetid noensinne. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste reduseres fra 72 til 67 dager.
Historisk oversikt

Fristbrudd 2015

Gjennomsnittlig fristbrudd reduseres fra 3, 9 til 2,7 prosent. I desember 2015 var andelen nede i 0,9 prosent.

Økonomisk årsresultat 2015

393 millioner kroner
Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker
Årsrapport og årsregnskap
Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023