logo Helse Midt-Norge

Regional innføring av Helseplattformen

Helse Midt-Norge RHF etablerer et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift for utrulling. 

Illustrasjonsbilde

 

Opprinnelig skulle både Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. St. Olavs hospital valgte å utsette sin innføring av ny felles pasientjournal, mens Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen som planlagt. 

Slik er det nye innføringsløpet lagt opp:

 • ​12. november 2022:  St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

 • Våren 2024: Helse Møre og Romsdal 

 • Oktober/november 2024: Helse Nord-Trøndelag 

​​​Organisering​

For å koordinere arbeidet med innføring er det etablert en styringsgruppe som består av øverste ledelse i virksomhetene samt konserntillitsvalgte. Styringsgruppa skal vedta en felles regional plan for innføring med konkrete milepæler og sikre fremdrift i tråd med felles regional plan. I tillegg er det opprettet en operativ styringsgruppe som består av innføringslederne for helseforetakene og Helseplattformen og vil bli ledet av det regionale helseforetaket.​

HelsaMi

Som innbygger har du tilgang til HelsaMi. Logg deg inn og se her hva du får i Midt-Norges nye innbyggerportal for helse- og omsorgstjenester.
Dette er HelsaMi
En person som holder en telefon

Aktuelt

 • Logo
  26. januar 2023
  Endret innføringsplan vedtatt

  Helseplattformen vil være et viktig bidrag for å gi helsetjenesten i Midt-Norge nye måter å samhandle på. Et felles journalsystem er et kvantesprang for utvikling av helsetjenester og til stor nytte for innbyggerne. For å sikre kvalitet på...

 • Foto av styreleder av Odd Inge Mjøen med flere fra styremøtet I Helse Midt-Norge RHF 5. januar 2023.
  5. januar 2023
  Ny framdriftsplan kommer

  Helseplattformen skal innføres, men styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen.

 • Logo
  9. juni 2022
  Framdriftsplan for innføring av Helseplattformen

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt revidert framdriftsplan for innføring av Helseplattformen i regionens helseforetak. Det forutsettes at Helseplattformen AS går i dialog med kommunene om hvordan framdriften blir for dem.

Helseplattformen

Helseplattformen innfører en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Prosjektet eies av Helse Midt-Norge og flere kommuner.
Dette er Helseplattformen
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert 17.04.2023