logo Helse Midt-Norge

– Et prosjekt med stor nytteverdi

Konklusjonen er klar når prosjektgruppen for tiltakspakken tar sommerferie: Det er lagt ned en stor innsats og dedikasjon i arbeidet, og det er oppnådd betydelig effekt.

Publisert 29.06.2024
En gruppe mennesker står rundt et bord med en kake
Ledende fagekspert Heidi Østbyhaug, delprosjektleder brukervennlighet Hilde Berg-Karlsen, innsatseier kirurgisk pasient Torbjørn Dahl

Tirsdag 25. juni hadde prosjektet felles sommeravslutning i lokaler ved St. Olavs. Noen delprosjekter avsluttes nå, så for disse prosjektdeltakerne var det også en «endelig avslutning» på arbeidet med tiltakspakken. Stemningen var god, og det er ingen tvil om at det gir en god følelse å se «svart på hvitt» hva som faktisk er oppnådd dette halve året.

Helse Midt-Norges Per Olav Skjesol er prosjekteier for Tiltakspakken. Han opplever at midlene som er brukt til nå, har gitt stor nytteverdi. Han takket prosjektgruppa for innsats og dedikasjon og arbeidet som er lagt ned så langt.

 

Et par menn som smiler
Prosjekteier Per Olav Skjesol og Innsatseier legemidler Sveinung Sørhaug

Betydelig effekt

Sluttrapporten fra prosjektet ferdigstilles i disse dager. En viktig konklusjon som vil framkomme her er at tiltakspakken har gitt betydelig effekt på St. Olav og er en medvirkende grad til at St. Olav nå er tilbake i normal produksjon. I tillegg har den også ført til forbedringer av løsning og opplæringsopplegg som har hatt stor betydning for oppstarten i Helse Møre og Romsdal, og vil ha det også for Helse Nord-Trøndelag.

Dette er noen av høydepunktene fra det arbeidet som er gjort:

  • Redusert backlogg med 669 saker for St. Olav
  • Gjennomført over 70 endringer for forbedringer av funksjonalitet knyttet til legemidler, akutt innlagte pasienter, planlagt innleggelse (kirurgi). Ytterligere 25 endringer er klargjort og produksjonsettes i september, her inngår også endringer for innsatsområde psykisk helse og rus.
  • Etablert 17 ledende superbrukere, mer enn 300 lokale instruktører/superbrukere, 3 opplæringsansvarlige.
  • Flere ledende superbrukere får opplæring som kliniske byggere og skal jobbe med lokale tilpasninger av løsningen
  • I prosess med å etablere over 40 målinger som skal tilknyttes et regionalt gevinstdashbord iht. etablert gevinstrealiseringsplan
  • 7 HelsaMi oppfølgingsprogram er tilgjengeliggjort og det (foreløpig) åttende kommer i august

Arbeidet fortsetter

Selv om delprosjektet for support avsluttes nå i juni, er det allerede klart at delprosjektene for gevinst og opplæring fortsetter til høsten. I slutten av juni bestemmes det også om delprosjektet for brukervennlighet vil bli videreført. Som forberedelser til høsten er det gjort klart for å gjennomføre standardisering og forbedringer av skjermbildene i hele løsningen. Her tas utgangspunkt i designretningslinjene og de nå vedtatte brukervennlighetsprinsippene. Disse skal være en veiviser for videreutvikling av Helseplattformen-løsningen fremover og på sikt bidra til å forbedre brukervennligheten ytterligere.