logo Helse Midt-Norge

– Vi vil skape en kultur i klinikken for å dele og lære av hverandre

Det er store gevinster å hente på å utvikle felles og strømlinjeformede retningslinjer for opplæring av instruktører og sluttbrukere i helseplattformen. Nå iverksettes et prosjekt som retter seg mot ansatte ved rusklinikken på St. Olavs.

Publisert 21.06.2024
En person med langt blondt hår

– Vi vil bidra til en enklere hverdag for de ansatte, sier Ina Dahlen og Stein Inge Klippen. Dahlen er spesialvernepleier på Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, mens Klippen er innleid konsulent i Helseplattformen, med 15 års erfaring med EPJ-innføringer og klinisk bakgrunn som intensivsykepleier.

Målrettet opplæringsopplegg

I disse dager jobber de sammen om å utvikle et opplæringsprogram for ansatte ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

– Alt som tas med inn i opplæringsprogrammet er hentet fra reelle endringsønsker som er meldt inn fra sluttbrukere, forteller Dahlen.

I analysen av endringsønskene er en ting blitt tydelig:

– Noe av dette handler om systemet, men noe handler også om arbeidsprosesser. Mange arbeidsprosesser er endret etter innføringen av helseplattformen, og da må alle ledere og ansatte være oppmerksomme på nettopp hva som er konsekvensene av måten vi jobber på i dag, sier Klippen.

Klinikkvise retningslinjer

Derfor iverksetter de nå et målrettet opplæringsarbeid som de håper vil munne ut i klinikkvise beslutninger om retningslinjer for bruk av systemet. Her vil Dahlen ha en sentral rolle, ettersom hun har erfaring som superbruker og sitter tett på sluttbrukerne, og derfor er klar over hvor skoen trykker og hvordan situasjonen er i dag.

Som del av opplegget skal alle instruktørene fra rusklinikken delta i en heldagsworkshop. Undervisningen her tar utgangspunkt i reelle pasientforløp, og vil følge temaene «ny pasient», «meldingsflyt», «dokumentasjon» og «ferdigstilling og oppfølging».

– Viktig å dele erfaringer

Utfordringene med bruk av systemet på rusfeltet, viser at kunnskapen om systemet og bruken av det varierer stort.

– Mange ansatte sitter med mange ulike spørsmål, men mange sitter også med kompetanse som ikke deles, sier Dahlen.

– Vi vil skape en kultur for deling og læring, slik at dette ikke blir et engangstilfelle, fortsetter hun.

Dette vil gi enklere og mer effektive prosesser samtidig som det også vil kunne bidra til å gi bedre grunnlag for å forberede beskrivelser av ønskede endringer i selve systemet.

– Det er en kjensgjerning at helseplattformen i mindre grad har vært tilrettelagt for de typiske arbeidsstrømmene på rus og psykisk helsevern, sammenlignet med somatiske klinikker. Derfor vil det fremover trenges flere nye muligheter for tilpasning på disse områdene, og her er det viktig med innspill og involvering fra deltagende sluttbrukere, påpeker Klippen.

Workshopen for instruktører ved rusklinikken er planlagt til starten av september.