logo Helse Midt-Norge

– Et lite skritt i riktig retning

Slik karakteriserer Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse ved St. Olavs hospital, oppgraderingene som kom i Helseplattformen 11. mars.

Publisert 22.03.2024
En person som jobber på en bærbar datamaskin
Foto: Colourbox

– Hvis vi ser på endringene som kom 11. mars under ett, så vil jeg si at det var et lite skritt i riktig retning, men at vi må erkjenne at det er langt igjen, sier Per Olav Østbyhaug. 

– Det som er svært positivt er at mange av de større problemene i systemet nå er kartlagt og forstått, og at det er satt av folk til å jobbe med forbedringer i de tre månedene frem mot neste oppgradering. Det at tiltakspakken sørger for at det kan jobbes med forbedringer på St. Olavs parallelt med at Helseplattformen også skal innføres i Helse Møre og Romsdal, er helt avgjørende, utdyper direktøren for e-helse ved St. Olav.

– Fra vår side satser vi videre på opplæring ute i klinikkene slik at alle tar eierskap til systemet og lærer seg hvordan de kan bruke Helseplattformen på best mulig måte, sier han.

En mann med briller
Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse ved St. Olav. Foto: Geir Otto Johansen

Systemoppgradering og tiltakspakken

11. mars ble det sluppet en rekke ulike endringer i Helseplattformen. Det ble gjort en større oppgradering av systemet fra Epic, som ble planlagt til nettopp denne datoen for å sørge for å få på plass systemoppgraderingen i god tid før innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Det ble også sluppet en rekke endringer som stammer fra arbeidet med tiltakspakken for økt brukervennlighet.

For å kunne rekke tidsfristen for systemoppgraderingen, hadde prosjektgruppa for brukervennlighet i praksis kun to uker til rådighet for å bygge endringer i løsningen. Derfor ble det i denne omgang lagt vekt på mindre arbeidskrevende endringer. Frem mot neste runde med endringer fra tiltakspakken, som skjer 4. juni, vil fokuset endre seg.

– Gjøres en stor jobb

– Vi har definert mange saker vi ønsker forbedringer på, men mange av disse krever mye arbeid å få løst. Derfor er vi glad for at det er satt av tid til det de neste tre månedene, sier Østbyhaug.

Det er også Sveinung Sørhaug, klinikksjef ved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin og innsatseier for medisin/legemidler i tiltakspakken, enig i.

– Dette er et enormt stort og sammensatt system og det ligger mye arbeid bak enhver endring. Det anerkjenner vi, og vi vet at det jobbes hardt for å nå målene om økt brukervennlighet og mer effektive arbeidsprosesser.

En mann som smiler til kameraet
Sveinung Sørhaug, klinikksjef ved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. Foto: Geir Otto Johansen

– Ingen markant forskjell

Sørhaug forteller at selve gjennomføringen av oppgraderingen gikk greit, og at de som kom på jobb på morgenen 11. mars ikke opplevde større problemer.

– Samtidig har heller ikke sluttbrukerne rapportert om større observerte endringer eller markante forskjeller i etterkant, sier Sørhaug, som likevel trekker frem én viktig endring:

– Side-ved-side-visning under samstemming av legemidler ved innleggelse. Her har vi fått høre at endringen virket så intuitiv at den ble tatt i bruk uten at man tenkte over det som en ny løsning i systemet. 

Det er lovende med tanke på arbeidet som nå fortsetter frem mot juni.

– Lavt antall feil

Direktør for tjenesteutvikling i Helseplattformen, Ellen Annette Hegstad, kan fra Helseplattformens side rapportere om en vellykket gjennomføring av 11. mars-oppgraderingen.

– Slik vi ser det var oppgraderingen som ble gjennomført 11. mars vellykket. Det ble identifisert to feil i etterkant av oppgraderingen, i forbindelse med epikriser og rapporter. Begge var knyttet til oppgraderingene fra Epic, og begge ble fulgt opp og rettet i løpet av samme dag. Vi har i etterkant også fått meldt inn noen saker, blant annet knyttet til endret utseende i noen arbeidsflater. Målsettingen er selvsagt at det skal være null feil, og det er dét vi tester i forkant for. Samtidig må vi huske at det her ble produksjonssatt mange hundre endringer, og da er omfanget av feil i dette tilfellet et svært lavt tall sett under ett.

En person i dress
Ellen Annette Hegstad, direktør for tjenesteutvikling i Helseplattformen.

– Lavere backlog på support

Hun forteller at det også var noen planlagte endringer fra tiltakspakken som ikke ble satt i produksjon. Dette skyldes at løsningene ikke rakk å bli testet innen tidsfristen, og da sier retningslinjene at de må settes på vent. Disse føringene er satt nettopp for å minimere sjansen for å introdusere endringer i systemet som innebærer feil.

– Det er for tidlig å si noe om effekt på effektivitet og brukervennlighet, sier Ellen Annette Hegstad, før hun fortsetter:

– Men det er klart at målet med tiltakspakken er å øke brukervennligheten og gjøre endringer som også minsker sjansen for at løsningen brukes på feil eller uhensiktsmessig måte, så vi forventer å over tid kunne se en avflating i antallet henvendelser til Service Now.

Per nå kan vi ikke se en slik effekt, men det er noe vi følger med på. Vi vet imidlertid at backlog på support er på vei ned, og det er et svært godt tegn.