logo Helse Midt-Norge

Disse forbedringene ble satt i produksjon 9. april

I april ble det gjennomført en ekstra oppgradering i forbindelse med tiltakspakken for økt brukervennlighet i journalsystemet.

Publisert 15.04.2024
Sist oppdatert 16.04.2024
Grafisk brukergrensesnitt

Forbedringene i Helseplattformen-løsningen som ble produksjonssatt den 9. april, er viktige endringer for St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal før deres planlagte «golive» 27. april.

Endringene innebærer forbedringer innen områdene kirurgi, akutt innlagt pasient og legemidler. Hensikten er å bedre brukeropplevelsen i journalsystemet slik at ansatte skal få mer effektive arbeidsprosesser. Oppgraderingen er et resultat av det tverrfaglige arbeidet i brukervennlighetsprosjektet hvor fageksperter, klinikere, arkitekter og analytikere samarbeider tett.

En av forbedringene er implementeringen av BPA (Best Practice Advisory) for sekretærer i akuttmottak. Denne ble opprinnelig lansert 11. mars, men ble ikke da tilrettelagt for sekretærer. Nå gås dette løpet opp på nytt, og vil blant annet inkludere opplæring.

På innsatsområdet for kirurgi er det gjennomført flest oppgraderinger. Innenfor kardiologi blir status for kardiologisk vurdering tilknyttet pacemaker nå synlig som et hjerteikon

i statustavle/operasjonsprogram. Pacemakervurdering blir og synlig i anestesirapport og statustavle operasjonsprogram anestesi og prepol. Ved å holde musepekeren over statusen, vil hele teksten bli synlig. Det er to ulike hjerteikoner, avhengig av

om hjertespesialistvurderingen er uferdig eller ferdig.

En annen endring går på muligheten til å endre dato på ø-hjelpscaser etter at logg er opprettet. Det er også gjennomført endringer som gir oversikt over «spesielle behov» på statustavle under operasjon.

Det er produksjonssatt flere endringer som optimaliserer arbeidsflyter for Recovery/overvåkingsenheter. Dette vil gi en bedre brukervennlighet for sluttbrukere som har ansvar for kirurgiske pasienter i disse enhetene.

Under finner du en full liste over endringene som ble produksjonssatt 9. april.

Forbedringer utnotatmal:

Som en del av innsatsområdet Akutt innlagt pasient i tiltakspakken har det blitt utviklet en mer brukervennlig utnotatmal. Denne nye generelle malen er designet for å redusere kompleksiteten for sluttbrukeren og gjøre dokumentasjonen enklere å håndtere  

Akutt innlagt pasient:

 • BPA for sekretærer i akuttmottaket

Var en del av releasen 11. mars, men det ble aldri lagt til rette for bruk for sekretærer. Denne flyten gås nå opp på nytt og inkluderer blant annet opplæring.

Kirurgi:

 • Kardiologi (pacemaker) i anestesirapport 

Status for kardiologisk vurdering tilknyttet pacemaker vil nå bli synlig som et hjerteikon i statustavle/operasjonsprogram. Pacemakervurdering blir synlig i anestesirapport og statustavle operasjonsprogram anestesi og prepol. Status for kardiologisk vurdering tilknyttet pacemaker vil nå bli synlig som et hjerteikon i Statustavlene. Ved «hover over» vil hele teksten bli synlig.  Det er 2 ulike hjerteikoner, avhengig av om hjertespesialistvurderingen er uferdig eller ferdig. Preoperativ sidepanel rapport i hurtigtavla. «Anestesi preprosedyreinfo» viser den kardiologisk vurderingen i tekst under overskriften «Vurdering av kardiolog».

 • Recovery FSST

Statustavle blir nå oppdatert til en Recovery-spesifikk fullskjermsvisning. Den nye visningen inneholder de mest hensiktsmessige kolonnene for personell på Recovery-avdelinger/enheter. 
Ved forhåndstildeling til pasienter på Recovery, vil man kunne fullføre eller oppheve tildelingen av plass hvis man har datamus tilkoblet fullskjermsvisningen. Fullskjermsvisning vil kobles på i løpet av onsdag 10/4. Foreløpig kun for BVS STOH Recovery.

 • Endre dato på ø-hjelpscaser etter logg er opprettet

For å holde god oversikt over Ø-hjelpscaser i akuttdepot er det behov for å kunne endre planlagt dato etter loggen er opprettet. Endring av dato for casen gjøres i seksjonen Koordinering i Peroperativ-navigator. Når casen er planlagt på nytt i Hurtigtavle, oppdateres dato i Caseoppføring slik at den samsvarer med datoendringen som ble gjort i Peroperativ-navigator. 

 • CFS (Clinical Frailty Score) er tilgjengelig i preoperativ arbeidsflate

CFS (Clinical Frailty Score)/(Klinisk skrøpelighetsskala). Dette er nå bygd inn som en seksjon benevnt som «CFS skåring» i alle Preoperative arbeidsflater/faner for anestesipersonell. Skåringsskjemaet vil bli synlig for alle pasienter ≥ 65 år. 

 • Tilgjengeliggjøre kirurgiske prosedyrer (ORP) på tvers av fagområder

Alle kirurgiske prosedyrer er tilgjengelig for alle fagområder.

 • Ny kolonne i depot-besvart screening

Skjema for «Preoperativ screening» vil nå være synlig i depot. Kolonnen benevnes som «Spørreskjema (HelsaMi)». Ikoner som er synlige gir deg status på screeningsvar.

 • Ny hendelse "Pasient meldt til recovery" (Recovery)

Hendelsen «Pas meldt til recovery» legges til under Hendelser i Statustavle slik at man kan registrere når pasienten meldes til Recovery.

 • Recoverynavigator rydding

Forenklet/endret Recovery-navigator.

 • Bekrefte preinnleggelse: enklere vei fra case i Hurtigtavle

Høyreklikksmeny er oppdatert. Knapp for Innleggelsesklargjøring ligger rett under knappen for Pasientstasjon i høyreklikkmenyen.

 • Få oversikt over «spesielle behov» i statustavle operasjon

Hvis «Spesielle behov» er dokumentert i caseoppføringen vil man se hvilke behov og eventuelle kommentarer til behov på pasientens rad i Statustavle. Hold musepekeren over ikonet på pasientraden for å åpne en hurtigvisning med informasjon fra caseoppføringen. 

 • Endring av innhold ISBAR recovery

Oppdatering av innhold i ISBAR-rapporter. For Recovery-avdelinger/enheter ISBAR: Recovery/Postop i Recovery-navigator og ISBAR Rec/Postop i Sidepanelsammendrag.

For sengepost: ISBAR rec/postop i Sidepanelsammendrag.

 • Postoperativ koding, koble kirurgisk prosedyre til en prosedyrekode (NCSP) for å fullføre postoperativ dokumentasjon/operasjonsbeskrivelse

For å fullføre og signere operasjonsbeskrivelsen må minst en eller flere prosedyrekode(r) (NSCP kode(r)) kobles til hver kirurgisk prosedyre. Ved manglende prosedyrekoder (NCSP koder) vil det komme opp et pop-up vindu (illustrasjon til høyre). Du får derfor ikke signert operasjonsbeskrivelsen. Prosedyrekoden(e) må dokumenteres/kobles til kirurgisk prosedyre og smartlinker må oppdateres på nytt før signering.

 • Hurtigknapp til transfusjonsreaksjon i Peroperativ arbeidsflate

Dette er nå bygd inn som en knapp benevnt som «Transfusjonsreaksjon» i «gå til»-menyen i Peroperativ arbeidsflate. Knappen tar deg til flytskjema for å dokumentere transfusjonsreaksjoner

Legemidler

 • Utskriftsvennlig legemiddelliste for legemiddelsamstemming

Fra Index: Tilgjengelig fra alle eksisterende Index

 • HMR har full versjon
 • STO og HNT har forenklet versjon

Som Pasientlisterapport:

 • To rapporter tilgjengelig for akuttmottak (samme som farmasøytene bruker)
 • Tilgjengelig for alle akuttmottak
 • Sjekkliste legemiddelsamstemming i sidepanel

Egen fane i sidepanel, kun aktuelt for HMR og HNT.

 • Forbedret nedtrekkslister ved overstyring av scanning av legemidler

Ryddet bort ikke-relevante valg i nedtrekkslister ved overstyring av scanning.

 • Endringer på legemiddelvarsler
  • Duplikatvarsler har endret farge og er «degradert» fra rød til oransje. Varslene vil da sorteres etter interaksjonsvarslene.
  • Antall valg ved overstyring av varsler er redusert fra 6 til 3