logo Helse Midt-Norge

Ledende superbruker: – Skal sikre lavterskel mulighet for å få hjelp

Teamet med ledende superbrukere som nå skal inn på ulike klinikker på St. Olavs, skal tilby lokal brukerstøtte og bidra til bedre utnyttelse av lokalt tilpassede arbeidsflyter i Helseplattformen.

Publisert 06.05.2024
En gruppe kvinner som smiler
Fra venstre Charlotte Bugge Andersen, Trine-Lise Gunnesmo og Torunn Larssen.

– Kort sagt skal vi sørge for at det finnes en lavterskel mulighet til å få hjelp hvis man står fast, eller lurer på noe angående hvordan Helseplattformen kan eller bør brukes. 

Dette forteller Trine-Lise Gunnesmo og Torunn Larssen. Begge skal fra mai formelt inn i roller som ledende superbrukere i klinikk på St. Olavs. 

Dansk modell

Rollen er utviklet etter modell fra Sundhetsplattformen i Danmark, der man har hatt god nytte av å sørge for å ha lokale ressurspersoner tilgjengelige for helsepersonell – folk som både har en naturlig tilhørighet i klinikkene, og som samtidig har spisskompetanse på bruk og tilpasning av Helseplattformen. 

Charlotte Bugge Andersen har hatt en tilsvarende rolle i Danmark. Siden nyttår har hun vært leid inn som helsefaglig rådgiver for Helseplattformen på St. Olavs i forbindelse med arbeidet med Tiltakspakken for økt brukervennlighet. Hennes og danskenes erfaring med ledende superbrukere er et konkret tiltak som nå kopieres i Midt-Norge.  

Riktig tidspunkt

Gunnesmo er ansatt som opplæringsansvarlig for leger/behandlere (50%) og ledende superbruker i klinikk for lungemedisin og arbeidsmedisin, og medisin Orkdal (50%). Hun synes tidspunktet for å formalisere ledende superbruker som en ressurs for flere klinikker er riktig. 

– Man kan si at vi nå begynner å bli klare for å ta ibruk Helseplattformen slik det er tenkt, sier hun.

Det er Charlotte og Torunn enige i. 

Trioen understreker at innføringen av et så komplekst system som Helseplattformen, i en så stor organisasjon, tar tid. Frem til nå har nok derfor de fleste brukerne kun klart å fokusere på detaljene i oppgaven de har foran seg der og da, og finne ut hvordan det skal løses i Helseplattformen. Samtidig er systemet under stadig utvikling, og flere muligheter for å gjøre ting på nye måter, åpner seg stadig. 

Larssen skal fra mai fylle en 100%-stilling som ledende superbruker i kirurgisk klinikk. Hun vil fortsatt opprettholde 20% av denne som fagekspert for OpTime. Hun håper og tror at den nye superbrukerfunksjonen kan være til hjelp for sluttbrukerne og gleder seg til å komme i gang.

Håpet er at noe de som ledende superbrukere kan bidra til, er å inspirere folk til å se mer helhetlig på systemet, og hvordan systemet kan tilpasses nettopp dem, slik at de får en bedre arbeidshverdag. 

Del av avdelingen

– En viktig forutsetning for at dette skal fungere, er at rollen blir en naturlig del av avdelingen, sier Charlotte Bugge Andersen. 

På samme måte som det er naturlig å tilkalle en spesialist på et medisinsk fagområde når det behøves, skal det oppleves naturlig å spørre de ledende superbrukerne om ting relatert til Helseplattformen.

– Alle har bruk for noe hjelp, uavhengig av hvor godt de kjenner systemet, sier hun. Og i stedet for at en lege eller sykepleier skal bruke tid på å finne ut hva en IT-feil består av og melde dette inn, så er det bedre at de bruker tid på pasientbehandling, mens sånne som meg kan følge opp videre.

Nå som det nærmer seg oppstart, har både Trine-Lise Gunnesmo og Torunn Larssen noen ønsker for hva de skal få til. 
– En ting jeg har lyst til er å hjelpe sluttbrukerne med å få til klinisk bygging, altså å bidra der de trenger nytt innhold – for eksempel mer tilpassede notatmaler, sier Larssen.

Din arbeidsflyt

Charlotte Bugge Andersen stemmer i at dette også noe de har sett i Danmark, at det ikke skal være slik at du må tilpasse deg systemet – men at systemet skal tilpasses deg. 
– Nettopp derfor er det en god ide å tenke ut fra arbeidsflyt – hvordan kan Helseplattformen brukes slik at din arbeidsflyt blir enklere?, sier Bugge Andersen.

Gjennom nettverket av superbrukere håper de også å få til god kunnskapsdeling og læring på tvers av ulike deler av Sykehuset. Hvis man har funnet et oppsett som fungerer ett sted, kan jo dette kanskje også være til nytte for andre.

– Det vil jo være en stor fordel å slippe å begynne på nytt hver gang.