logo Helse Midt-Norge

Nye endringer i Helseplattformen i mai og juni

Det gjennomføres en rekke oppgraderinger i journalsystemet i mai og juni. Endringene iverksettes som resultat av arbeidet med tiltakspakken for økt brukervennlighet i Helseplattformen.

Publisert 31.05.2024
Diagram
Foto: Mostphotos

– Det merkes at det stadig er små ting som bedres, sier overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi på St. Olavs, Eiliv Brenner.

Han deltok denne uken på opplæring for leger og behandlere ved St. Olavs. Opplæringen tok for seg endringer som ble innført 21. mai, og kommende endringer som skal iverksettes 6. juni.

– Vil være nyttig for mange

Brenner trekker frem tre endringer han mener kan være spesielt nyttige for legene ved sykehuset.

Den første handler om forordning av antibiotika ved diverse tilstander. Dette er nå kommet inn på hurtigliste som bygger på nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus.

– Dette vil være nyttig for mange, tror jeg. Endringen har allerede kommet, og det ser ut som den fungerer bra. Det er noe jeg anbefaler alle å gjøre seg kjent med, sier Brenner.

Endring i smarttekst

Han trekker også frem en kommende forbedring i smarttekstfunksjonen på ut-notat og inn-notat. Fra 6. juni vil både tidligere sykehistorikk, tidligere kirurgi og sosial dokumentasjon hentes inn i notatet på en bedre måte enn før. Det gjør at notatskrivingen blir basert på mer fullstendig informasjon om pasienten, og at det vil gå raskere.

Brenner påpeker at hvis dette skal fungere optimalt, må informasjonen være oppdatert på riktig sted i historikken.

– Det er derfor en fordel om alle legger det inn på historikk, og ikke skriver inn informasjon som fritekst i notater. Da vil nemlig ikke smarttekstfunksjonen finne riktig kilde, sier Brenner.

Tentativ diagnose

Den siste tingen han trekker frem er en endring som kommer i pasientlistene, knyttet til visning av tentativ diagnose. Her har problemet bestått i at tentativ diagnose, (som oftest satt i akuttmottaket), ikke har kommet med på visningen av pasientlister i avdelingene. På sengepost har man da hatt nye pasienter innkommende, der det ikke fremkommer hva de er innlagt for i listen.

– Dette har vært et irritasjonsmoment for mange, så det er bra at det endres. Det vil gjøre det enklere å raskt se hvorfor pasienten er innlagt, sier Brenner.

Fra 6. juni vil tentativ diagnose vises på pasientlisten, med en formatering som også synliggjør at den er tentativ inntil primær diagnose stilles.

Opplæringsmateriell på Kilden

Endringene som kommer 6. juni er nå gjennomgått med lokale instruktører, og opplæringsmateriell er gjort tilgjengelig på Kilden, for lokale instruktører og gjennom kompetanseplaner for leger, sykepleiere og merkantile.

Link til opplæringsmateriell på Kilden.