logo Helse Midt-Norge

Øker fokus på legemiddelområdet, og forlenger arbeidet på akutt innlagt pasient

For å få mer tid til å jobbe med såkalte rotårsaker, er det bestemt at arbeidet med forbedring av brukeropplevelsen på akutt innlagt pasient skal fortsette også etter 11. mars.

Publisert 18.02.2024
Sist oppdatert 19.02.2024
Noen få kvinner i blå skrubb
Illustrasjon: Mostphotos

Tidsperioden for arbeidet med brukeropplevelse på akutt innlagt pasient forlenges fram til 30. juni. Opprinnelig skulle arbeidet her være ferdig etter oppgraderingen 11. mars, men prosjektgruppa ser at det er nødvendig å utvide perioden.

Ser etter rotårsaker 

De siste ukene er det jobbet med å få med så mange forbedringspunkter som mulig til oppgraderingen av systemet 11. mars. Når tidshorisonten nå forlenges frem til 30. juni, vil arbeidsgruppene få mulighet til å jobbe mer i dybden med såkalte rotårsaker. Dette vil si mer komplekse og grunnleggende forbedringer i løsningen, eller i endring av rutiner for bruk av den.

Å bli i stand til å avdekke slike rotårsaker er nettopp bakgrunnen for at det er brukt tid på å kartlegge, observere og forstå prosesser i løsningen fra ende til ende. Et av funnene handler om at det er store variasjoner i hvordan enkeltansatte og avdelinger bruker løsningene i Helseplattformen for legemiddelsamstemming.

Fokus på legemiddelområdet

Fremover øker prosjektgruppa derfor fokuset på legemiddelområdet. Funnene peker mot at det er store behov her, både når det gjelder forbedring og forenkling av løsningen, men også for mer opplæring i rutiner for bruk.

Det er utarbeidet kompetanseplaner for nytilsatte LIS1, LIS 2/3 og overleger, samt for sykepleie inneliggende pasienter. Disse tildeles ansatte i kompetanseportalen, og kan være til nytte for ansatte som har gjennomgått opplæring for oppfriskning og repetisjon. I tillegg blir det utarbeidet kompetanseplaner i forbindelse med det som kommer av endringer knyttet til tiltakspakke brukervennlighet. De skal også tildeles ansatte i kompetanseportalen, og merkes som fullført når opplæring er gitt.

De første opplæringskursene frem mot oppgradering 11. mars blir:

  • Merkantile: 27.2. (felles)
  • Sykepleie/helsefag: 28.2. (indremedisin), 29.2. (psykisk helse/rus), 1.3. (kirurgi)
  • Lege/behandler: 4.3. (indremedisin), 4.3. (psykisk helse/rus), 5.3. (kirurgi)

Oppsummering av status

Gjennomførte aktiviteter uke 7:

  • Bygging er igangsatt og brukertesting er gjennomført på deler av endringene som kommer på akutt innlagt pasient 11. mars.
  • På det tredje innsatsområdet i tiltakspakken, kirurgi, er første workshop for å definere oppgaver og omfang av leveranser frem til 30. juni avholdt. .
  • Rekruttering av ledende superbrukere er igang. Målet er å ha disse på plass innen 15. mars.

 

Planlagte aktiviteter uke 8:

  • Prosjektgruppa for tiltakspakken setter i gang planlegging av innsatsområdet psykisk helsevern og rus. På samme måte som det er jobbet på innsatsområdene akutt innlagt pasient og legemidler, skal omfang, behov og løsningsforslag for endring beskrives i samarbeid med fageksperter og kliniske byggere.