logo Helse Midt-Norge

Slik blir opplæringlæringsløpet i forbindelse med tiltakspakken

Tidslinjen for endringer i Helseplattformen under tiltakspakken tar form. Det betyr at ledere på St. Olavs allerede nå kan begynne å sette av tid til opplæring og etterlæring i sine vaktplaner.

Publisert 25.01.2024
Sist oppdatert 26.01.2024
En gruppe mennesker i hvite laboratoriefrakker som ser på en bærbar datamaskin
Ill.foto: Mostphotos

– Mer informasjon om opplæringsløpet vil bli gitt på et møte for alle ledere på St. Olavs onsdag 31. januar, forteller Knut Jørgen Rotabakk, lokal innføringsprosjektleder på St. Olavs og prosjektleder for opplæring i tiltakspakken.

Han håper på godt oppmøte på onsdag og understreker at ledernes deltagelse er en forutsetning for å lykkes med å bedre brukeropplevelsen.

Viktig informasjonsmøte

– På møtet vil vi presentere både innholdet i det generelle opplæringsløpet som vil gjelde for alle brukergrupper, men også vise hvordan det kan og bør tilpasses lokalt. Ledere og instruktører får en viktig jobb med å sørge for riktig etterlæring til de brukerne de har ansvaret for, så det er viktig at de møter opp, også for å kunne svare på spørsmål fra sine ansatte i etterkant.

Erfaringene man nå får fra dette arbeidet på St. Olavs benyttes også til å forbedre og komplettere opplæringen frem mot innføring i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Overordnet tidslinje klar

Opplæringsløpet planlegges for å være så tett som mulig på produksjonssetting av endringer i Helseplattformen under tiltakspakken. Endelig dato for første produksjonssetting blir vedtatt i neste uke (uke 5), men overordnet tidslinje peker mot mars/tidlig april.

Fram mot dette jobbes det med en liste over såkalte «quick wins». Dette er endringer som vil gi bedring i brukervennlighet og/eller funksjonalitet, men som ikke krever et omfattende utviklingsarbeid. Det er ønskelig å få med så mange slike som mulig allerede i første runde.

De neste to rundene vil komme i starten av juni og starten av september. Selve arbeidet med tiltakspakken skal avsluttes 30. juni, men på grunn av ferieavvikling, vil de siste forbedringene som gjøres først produksjonssettes etter sommerferien.

– Det begynner nå å tegne seg et todelt bilde basert på det som er gjort av hospiteringer, rapporteringer fra brukere og andre observasjoner. På noen områder er det klart at selve løsningen må ryddes opp i og bli mer tydelig for å bli mer brukervennlig. På andre områder ser vi derimot at ønsket funksjonalitet egentlig er på plass, men at brukerne har vent seg til andre måter å løse oppgaver på. Det blir derfor svært viktig å sørge for at etterlæring prioriteres i alle brukergruppene utover våren, sier Rotabakk.

Oppsummering av status – pågående og planlagt arbeid i tiltakspakken

Gjennomførte aktiviteter uke 4:

  • Liste utarbeides over «quick wins» som vil ha betyding for brukervennligheten, men innebærer mindre omfattende utviklingsarbeid.
  • Planlegging av opplærings- og etterlæringsløpet er i full gang. Ledere og instruktører lokalt vil få en sentral rolle, og kursing av instruktørene er en del av dette. Opplæringsmateriell blir klart senest 2 uker før produksjonssetting.

Planlagte aktiviteter uke 5:

  • Endelig milepælsplan med datoer for produksjonssetting av endringer i løsningen skal vedtas.
  • Informasjonsmøte om opplæringsløpet for alle ledere på St. Olavs gjennomføres 31. januar. Møtet vil holdes på teams onsdag 31. januar klokken 14-15.