logo Helse Midt-Norge

– Vi ser en tydelig effekt av å sitte mer sammen

Legemiddelteamet i tiltakspakken ser gode resultater av at klinikere og analytikere sitter mer sammen og jobber fokusert i arbeidet med å gjøre Helseplattformen mer brukervennlig.

Publisert 08.04.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med datamaskiner
Fra venstre: Sykepleier og fagekspert Berit Hilmo, analytiker Hege Vasskog og farmasøyt og fagekspert Ingvild Høva Sporsheim.

– På legemiddelområdet ser vi en tydelig effekt av tiltakspakken, sier sykepleier på barn intensiv ved St. Olavs og fagekspert Berit Hilmo.

Hilmo har vært delvis utleid som fagekspert på legemiddelområdet i Helseplattformen siden før journalsystemet ble innført på St. Olavs.

– Den største forskjellen etter at tiltakspakken ble iverksatt, er at vi som en tverrfaglig gruppe kan ha fullt fokus og jobbe mer effektivt for å løse ulike problemer. Slik sparer vi tid, sier Hilmo.

Fremover forventer Hilmo og teamet å kunne se konkrete effekter som færre avvik, økt pasientsikkerhet, mindre frustrasjon blant ansatte på sykehuset og tid spart i arbeidsprosessene.

Tverrfaglig team

Hege Vasskog er analytiker i Helseplattformen AS, og Ingvild Høva Sporsheim er farmasøyt ved St. Olavs og fagekspert i Helseplattformen. Sammen med Berit Hilmo er de en del av legemiddelteamet som jobber for økt brukervennlighet i Helseplattformen gjennom tiltakspakken.

Siden nyttår har de hatt mulighet til å jobbe dedikert med å løse ulike problemer i systemet og øke brukervennligheten. På grunn av de gode erfaringene med å være samlokalisert og jobbe sammen, mener de denne måten å jobbe på bør videreføres fremover.

Noen få kvinner som jobber på datamaskiner
Fra venstre: Sykepleier og fagekspert Berit Hilmo, analytiker Hege Vasskog og farmasøyt og fagekspert Ingvild Høva Sporsheim.

Nå ser de at resultater av arbeidet begynner å komme.

– Med tiltakspakken har vi fått satt av mere tid til å sitte i lag på samme sted for å diskutere de ulike problemstillingene. Vi får presentert ideer fra ulike perspektiver, gir innspill direkte til analytikerne og får tilbakemelding fra dem på hva som kan gjøres eller ikke, og så finner vi en løsning sammen.

– Dette til forskjell fra tidligere der vi har sett at man har kastet ballen mange ganger frem og tilbake, noe som har resultert i at avklaringer har tatt lengre tid, forklarer fagekspert og farmasøyt, Ingvild Høva Sporsheim.

Motiverende resultater

Hilmo stemmer i, og viser til en fersk arbeidsøkt det tverrfaglige teamet hadde før påske:

– Da satt vi sammen i flere timer sammenhengende og reviderte eksisterende hurtiglister for legemiddeladministrasjon til barn. Vi klinikere kom med innspill og ønsker som Hege bygde inn i løsningen direkte. Deretter fikk vi testet dette før det blir sendt til produksjon. En mye mer effektiv måte å jobbe på enn å ha dialog i ulike chatter, mailer eller teamsmøter, sier Hilmo.

Analytiker Hege Vasskog sier på sin side at det også er motiverende for analytikerne at de ser resultater av arbeidet.

– Vi er jo klar over at mange av de sakene som vi nå har tatt tak i under tiltakspakken er problemer som har vært kjent lenge, og som vi vet at det har vært frustrerende at ikke er blitt løst. Det har også vært frustrerende for oss, så det er befriende å kunne se effekten av måten vi nå jobber på, sier Vasskog.

Forventer færre avvik

Et viktig og konkret eksempel de trekker frem er legemiddelforordning til barn. Forordninger gjøres ut fra barnets vekt, og det er viktig med nøyaktig dose spesielt for de minste pasientene. Frem til nå har det vært store utfordringer med dette i Helseplattformen. Det har ført til feil og avvik, og legemiddeladministrasjon til barn har stått på rød liste over risikoer i systemet.

Nå er det gjennomført endringer som gjør at forordning og doseavrunding blir riktig, også for de minste.

– Vi har hatt flere møter der vi sammen har sett på hvordan løsningen kan forbedres, forklarer Hilmo.

– Dette vil føre til økt pasientsikkerhet, mindre frustrasjon blant sluttbrukerne og forhåpentligvis færre avvik, sier hun.

Opplæring er viktig

Målet for tiltakspakken er at lignende effekter skal sees på flere områder fremover. Men for å få til dette, må det også gjøres et viktig arbeid fremover på opplæring, mener trioen fra legemiddelteamet.

De er enige om at både sluttbrukere, fageksperter og analytikere har lært mye gjennom å bruke systemet det siste året.

– Ting man trodde skulle fungere da det ble innført, har kanskje ikke fungert. Men nå har vi mer kunnskap og erfaring til å se hvordan vi kan bruke systemet bedre og gi gode innspill, sier Hilmo.

Dette utgjør også en utfordring med tanke på opplæring, påpeker Hilmo.

– Det er flere muligheter i løsningen som ikke alle brukerne kjenner til, og den informasjonen må vi jobbe med å få ut til alle brukergruppene fortløpende.