logo Helse Midt-Norge

Reise og smittescreening

Spørsmål til deg som skal på et planlagt opphold ved et av sykehusene i Helse Midt-Norge om antibiotikaresistente bakterier som meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og ESBL-holdige gramnegative staver. Spørsmålene gjelder ikke dersom du kun skal til lovpålagt tuberkuloseundersøkelse.

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika. 
 
 
Vi ønsker å forebygge overføring av antibiotikaresistens til andre pasienter og til personalet, samt å kunne gi deg riktig antibiotikabehandling dersom en infeksjon grunnet antibiotikaresistente bakterier oppstår. Vi ber deg derfor om å gå gjennom spørsmålene under. 
 
Om du svarer «ja» på noen av disse spørsmålene nedenfor, bør du oppsøke fastlegen for å få tatt prøve til påvisning av bakterien og antibiotikaresistens:
  • Har du vært innlagt eller jobbet i helseinstitusjon utenfor Norden de siste 12 måneder, inkl. behandlingsreiser?
  • Har du fått omfattende helseundersøkelse eller behandling i land utenfor Norden de siste 12 måneder, inkl. tannbehandling?
  • Har du i løpet av siste 12 måneder vært mer enn 6 uker sammenhengende utenfor Norden og har sår, hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr?
  • Har du vært innlagt i helseinstitusjon hvor det pågikk et utbrudd med MRSA, VRE eller ESBL-holdige bakterier siste 12 måneder?
  • Har du bodd sammen med person som har fått påvist MRSA, VRE eller ESBL-holdige bakterier siste 12 måneder?
  • Har du bodd eller jobbet i en flyktningeleir i utlandet i løpet av de de siste 12 måneder?
  • Har du tidligere fått påvist MRSA, VRE eller ESBL-holdige bakterier? 
 
 
Skal du: 
  • til poliklinisk undersøkelse eller behandling, bør du ta en prøve for MRSA
  • legges inn på sykehus eller ha jevnlig dagbehandling, bør du ta prøve for MRSA, VRE og ESBL
  • til lovpålagt tuberkuloseundersøkelsen er det ikke nødvendig å ta prøve for påvisning av antibiotikaresistente bakterier
 
Hvis du har fått påvist antibiotikaresistente bakterier, bør du opplyse om positiv prøve/bærerskap når du er i kontakt med helsetjenesten. 
 

Screeningprøver, informasjon til fastlegen

MRSA: E-swab ytterst i hvert nesebor med samme pensel, svelg inklusiv tonsiller og perineum. I tillegg skal det tas prøve fra sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden, innstikksteder for fremmedlegemer dersom pasienten har permanent urinkateter skal en også ta urinprøve. 
VRE/ESBL: Fecal swab, pensel må føres 3-5 cm inn i rectum (påkrevd med synlig avføring). Tilleggsprøver skal tas med e-swab fra sår dersom det er sekresjon, og urinprøve dersom pasienten har urinkateter.

NB! Ved oppmøte til planlagt opphold vil helsepersonell ved sykehuset spørre om du har gått gjennom spørsmålene.​
 
Sist oppdatert 28.02.2024