logo
Diagram

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Her kan du lese mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder i 2023)

St.Olavs hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Hilde Pleym, klinikksjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Anne-Sofie Furberg, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Marius Widerøe, direktør NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Anne Marie Mork Rokstad, Høgskolen i Molde, professor

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Anders Johnsen, brukerutvalgsmedlem

Observatører

 • Nord universitet: Kari Ingstad, prodekan forskning
  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Elin Høien Bergene, FoU-sjef

 

Møtetidspunkt i 2023: 1. mars, 13. april, 8. september, 18. oktober

Kontaktperson i sekretariatet: Dea Fostad Klinkby, dea.fostad.klinkby@helse-midt.no

Sist oppdatert 24.08.2023