logo Helse Midt-Norge
Diagram

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Her kan du lese mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.

Helse Midt-Norge RHF

 • Audun Eskeland Rimehaug, assisterende fagdirektør 

St.Olavs hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Hilde Pleym, klinikksjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Vibeke Devold Valderhaug, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning (leder i 2024)
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Marius Widerøe, direktør NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Anne Marie Mork Rokstad, Høgskolen i Molde, professor

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Anders Johnsen, brukerutvalgsmedlem

Observatører

 • Nord universitet: Kari Ingstad, prodekan forskning
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: Solveig Cruikshank Tofte, samhandlingsleder, Trondheim kommune

   

  Møtetidspunkt i 2024: 18. januar, 3. april, 6. september, 24. oktober

  Kontaktperson i sekretariatet: Dea Fostad Klinkby, dea.fostad.klinkby@helse-midt.no

  Sist oppdatert 22.02.2024