logo Helse Midt-Norge
En gruppe bobler

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.


Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Her kan du lese mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning.

Helse Midt-Norge RHF

 • Ruben Angell, utdanningssjef 

St. Olavs hospital HF

 • Birger Endreseth, fagdirektør
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Guro Berge, utdanningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Therese Troset Engan, HR og organisasjonssjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap (leder i 2024)
 • Lennart Jølle, prodekan utdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Nanna Sønnichsen Kayed, instituttleder, Institutt for psykisk helse

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Høgskolen i Molde

 • Heidi Viviann Haavardsen, dekan, Avdeling for helse- og sosialfag

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Grethe Dunfjeld, brukerutvalgsmedlem

Observatører:

 • Studentrådet MH-fakultetet: Sander Tobias Jarnæs, studenttillitsvalgt
 • KS: Jonas Sjømæling, Steinkjer kommune

Fast møtende vara:

 • Høgskulen i Volda: Kjartan Leer-Salvesen, professor

  Møtetidspunkt i 2024: 25. januar, 8. mai, 4. september, 25. oktober

  Kontaktperson i sekretariatet: Maria Tårland, maria.tarland@helse-midt.no

  Sist oppdatert 22.02.2024