logo Helse Midt-Norge

AMK - løsningen forbedres

Styringsgruppe eHelse ga i møte 15. november 2017 sin tilslutning til et prosjekt som skal oppgradere AMK-løsningen i Helse Midt-Norge. 

Publisert 20.12.2017
illustrasjonsfoto
Oppgradering av dagens system er en foreløpig løsning som vil avhjelpe AMK-sentralene inntil en fremtidig interregional eller nasjonal løsning er anskaffet og etablert.
 
-Oppgraderingen vil bidra til å løse umiddelbare behov i Helse Midt-Norge knyttet til operatørenes daglige arbeid, samhandling i helsetjenesten og med øvrige nødetater og evnen til å kunne håndtere større situasjoner, sier Sindre Mellesmo, prosjekteier og klinikksjef ved St. Olavs hospital.

illustrasjonsfoto
Sindre Mellesmo | Klinikksjef ved Klinikksjef ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital

 

Nytteverdi

Etter oppgraderingen vil løsningen gi bedre grunnlag for beslutningsstøtte, enklere hendelseshåndtering med mulighet for riktigere prioritering, forbedret pasientsikkerhet ved at man kan håndtere flere pasienter i samme hendelse på en korrekt måte, mulighet for integrasjon mot andre systemer (Helseplattformen) og forbedret analyse og rapportering.
 
Det vil være av stor faglig verdi å få styrket grunnlaget for samhandling mellom AMK-sentralene i regionen, mellom AMK og legevaktssentraler og å utveksle strukturert, skriftlig og dynamisk informasjon med øvrige nødetater, sier Sindre Mellesmo.
 

Tidsplan

Etter at konseptfasen nå er gjennomført, vil prosjektet gå i gang med planleggingen. Oppgraderingen antas å kunne gjennomføres i 2018, der tjenesteansvarlig Øyvind Dørum Aune og releaseleder Ole Roar Bonvik fra Hemit vil være sentrale i dette arbeidet. I samme periode skal det gjøres et viktig arbeid knyttet til standardisering av rutiner og prosedyrer i AMK-sentralene.